ČSN EN 61023 (367830) Zrušená norma

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Zařízení pro měření rychlosti a vzdálenosti na moři (SDME) - Technické požadavky - Metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví minimální požadavky na parametry přístrojů zobrazujících rychlost a vzdálenost, metody jejich zkoušení a požadované výsledky zkoušek pro zařízení měřící rychlost a vzdálenost (SMDE) požadované Nařízením č. 12 kapitoly V Mezinárodní konvence pro ochranu života na moři (SOLAS) z roku 1974. Norma je založena na požadavcích obsažených v Rozhodnutí IMO A.824.

Označení ČSN EN 61023 (367830)
Katalogové číslo 59491
Cena 32 Kč32
Datum schválení 1. 7. 2000
Datum účinnosti 1. 8. 2000
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 2 strany formátu A4
EAN kód 8590963594910
Změny a opravy Z1 5.08t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2010
a nahrazena ČSN EN 61023 ed. 2 (367830)
Tato norma nahradila ČSN EN 61023 (367830) z října 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)