Třída 3675 - Televize

Zobrazit obsah třídy 36 - Elektrotechnika

ČSN EN 62216 (367510) - říjen 2011

Digitální televizní přijímače pro systém DVB-T

945 Kč

ČSN EN 62516-1 (367511) - únor 2010

Přijímače pozemního digitálního multimediálního vysílání (T-DMB) - Část 1: Základní požadavky

340 Kč

ČSN EN 62516-2 (367511) - březen 2012

Přijímače pozemního digitálního multimediálního vysílání (T-DMB) - Část 2: Interaktivní datové služby využívající BIFS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62516-3 (367511) - listopad 2013

Přijímače pozemního multimediálního vysílání (T-DMB) - Část 3: Společné rozhraní aplikačních programů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62731 (367512) - listopad 2013

Text na řeč pro televizi - Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.18t

Norma bude zrušena k 14. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN IEC 62731 ed. 2 (367512) - srpen 2018

Text na řeč pro televizi - Obecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62028 (367514) - srpen 2004

Základní metody měření digitálních televizních přijímačů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62315-1 (367515) - srpen 2004

Profily DTV pro rozhraní pro nekomprimovaný digitální obrazový signál - Část 1: Všeobecně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50203 (367516) - leden 1999

Automatická instalace kanálu (ACI)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.99t

465 Kč

ČSN EN 50049-1 (367517) - únor 1999

Požadavky na propojení domácích a podobných elektronických zařízení - Peritelevizní konektor

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.99t, Oprava 1 5.00t

375 Kč

ČSN EN 50157-1 (367518) - červenec 1999

Požadavky na propojení domácích a podobných elektronických zařízení: AV spoj - Část 1: Všeobecně

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 50157-2-1 (367518) - prosinec 1999 aktuální vydání

Požadavky na propojení domácích a podobných elektronických zařízení: AV spoj - Část 2-1: Kvalitativní přizpůsobení signálu a automatický výběr zdrojového zařízení

340 Kč

ČSN EN 50157-2-2 (367518) - červenec 1999

Požadavky na propojení domácích a podobných elektronických zařízení: AV spoj - Část 2-2: Základní systémově orientované příkazy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 50157-2-3 (367518) - červenec 1999

Požadavky na propojení domácích a podobných elektronických zařízení: AV spoj - Část 2-3: Systémově orientované aplikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 62680-1 (367520) - duben 2014

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a napájení - Část 1: Specifikace univerzální sériové sběrnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

5 300 Kč

ČSN EN 62680-2 (367520) - duben 2014

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a napájení - Část 2: USB specifikace micro-USB kabelů a konektorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62680-3 (367520) - duben 2014

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a napájení - Část 3: Specifikace nabíjení baterie přes USB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 62680-4 (367520) - červen 2014

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a napájení - Část 4: Třídy kabelů a konektorů univerzální sériové sběrnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62375 (367521) - duben 2005

Obrazové systémy (625/50 neprokládané) - Obraz a doprovodná data používající vertikální zatemňovací interval - Analogové rozhraní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50221 (367525) - leden 2000

Specifikace společného rozhraní pro podmíněný přístup a jiná použití dekodéru digitálního televizního vysílání

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.00t

610 Kč

ČSN EN 62002-1 ed. 2 (367526) - leden 2009 aktuální vydání

Přístup k vysílání pro přenosná zařízení DVB-T/H - Část 1: Specifikace rozhraní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 62002-2 ed. 2 (367526) - leden 2009 aktuální vydání

Přístup k vysílání pro přenosná zařízení DVB-T/H - Část 2: Testování shody rozhraní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61146-1 (367550) - březen 1999

Obrazové kamery (PAL/SECAM/NTSC) - Metody měření - Část 1: Neprofesionální jednosenzorové kamery

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61146-2 (367550) - březen 1999

Obrazové kamery (PAL/SECAM/NTSC) - Metody měření - Část 2: Profesionální kamery dvou a třísenzorové

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61146-3 (367550) - březen 1999

Obrazové kamery (PAL/SECAM/NTSC) - Metody měření - Část 3: Neprofesionální kamery se záznamem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61146-4 (367550) - červenec 1999

Obrazové kamery (PAL/SECAM/NTSC) - Metody měření - Část 4: Automatické funkce obrazových kamer a kamer se záznamem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 50256 (367551) - listopad 1999

Vlastnosti přijímačů DVB

190 Kč

ČSN EN 61937-1 ed. 2 (367552) - říjen 2007 aktuální vydání

Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 1: Všeobecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.12t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

530 Kč

ČSN EN 61937-10 (367552) - prosinec 2011

Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 10: Bitový tok nelineární PCM podle MPEG-4 formátu bezztrátového kódování (ALS)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61937-11 (367552) - leden 2011

Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 11: MPEG-4 AAC a jeho rozšíření v LATM/LOAS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61937-12 (367552) - leden 2011

Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 12: Bitový tok nelineární PCM podle formátů DRA

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61937-4 (367552) - prosinec 2003

Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 4: Nelineární bitový tok PCM podle formátu MPEG audio

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.04t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 61937-5 ed. 2 (367552) - září 2007 aktuální vydání

Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 5: Nelineární bitový tok PCM podle formátu DTS (Digital Theatre System)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61937-6 ed. 2 (367552) - leden 2007 aktuální vydání

Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 6: Nelineární bitový tok PCM podle zvukových formátů MPEG-2 AAC a MPEG-4 AAC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.14t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

580 Kč

ČSN EN 61937-7 ed. 2 (367552) - duben 2006 aktuální vydání

Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 7: Nelineární bitový tok PCM podle formátů ATRAC, ATRAC2/3 a ATRAC-X

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

420 Kč

ČSN EN 61937-8 (367552) - prosinec 2007

Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 8: Nelineární bitový tok PCM podle formátu Windows Media Audio Professional (WMA)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61937-9 (367552) - červen 2008

Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 9: Nelineární bitový tok PCM podle formátu MAT

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62297-1 (367553) - prosinec 2005

Zprávy o spouštění pro televizní vysílání - Část 1: Formát

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62297-2 (367553) - prosinec 2005

Zprávy o spouštění pro televizní vysílání - Část 2: Metody přenosu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62298-1 (367554) - prosinec 2005

Používání služby TeleWeb - Část 1: Všeobecný popis

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62298-2 (367554) - prosinec 2005

Používání služby TeleWeb - Část 2: Metody přenosu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62298-3 (367554) - prosinec 2005

Používání služby TeleWeb - Část 3: Profil superteletextu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 62298-4 (367554) - květen 2006

Používání služby TeleWeb - Část 4: Profil hyperteletextu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62261-1 (367555) - říjen 2007

Televizní METADATA - Část 1: Struktura slovníku metadat

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62261-2 (367555) - říjen 2007

Televizní METADATA - Část 2: Protokol kódování dat používající hodnotu délky klíče

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč