Třída 3691 - Znaky, kódování, počítačová grafika a programovací jazyky

Zobrazit obsah třídy 36 - Elektrotechnika

ČSN ISO/IEC 646 (369104) - červen 1995

Informační technika. 7-bitový kódovaný soubor znaků ISO pro výměnu informací

230 Kč

ČSN ISO/IEC 6429 (369105) - prosinec 1995

Informační technika. Řídicí funkce pro kódované soubory znaků

770 Kč

ČSN ISO/IEC 4873 (369107) - červenec 1995

Informační technika. 8-bitový kód ISO pro výměnu informací. Struktura a pravidla pro zavádění

340 Kč

ČSN ISO 6093 (369108) - červen 1995

Zpracování informací. Reprezentace číselných hodnot v řetězcích znaků pro výměnu informací

230 Kč

ČSN ISO/IEC 2375 (369109) - únor 2004

Informační technologie - Procedura registrace posloupností escape a kódovaných souborů znaků

350 Kč

ČSN ISO/IEC 6937 (369110) - únor 2003 aktuální vydání

Informační technologie - Kódovaný soubor grafických znaků pro přenos textu - Latinská abeceda

440 Kč

ČSN ISO/IEC 8859-1 (369111) - květen 1999

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 1: Latinská abeceda č. 1

340 Kč

ČSN ISO/IEC 8859-10 (369111) - říjen 1999

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 10: Latinská abeceda č. 6

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 8859-13 (369111) - srpen 2000

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 13: Latinská abeceda č. 7

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 8859-14 (369111) - srpen 2000

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 14: Latinská abeceda č. 8 (keltština)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 8859-15 (369111) - srpen 2000

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 15: Latinská abeceda č. 9

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 8859-16 (369111) - září 2002

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 16: Latinská abeceda č. 10

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 8859-2 (369111) - únor 2000

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 2: Latinská abeceda č. 2

230 Kč

ČSN ISO/IEC 8859-3 (369111) - srpen 2000

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 3: Latinská abeceda č. 3

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 8859-4 (369111) - říjen 1999

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 4: Latinská abeceda č. 4

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 8859-5 (369111) - srpen 2000 aktuální vydání

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 5: Latinská abeceda a kyrilice

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 8859-6 (369111) - srpen 2000

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 6: Latinská/arabská abeceda

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 8859-7 (369111) - únor 2005

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 7: Latinská/řecká abeceda

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO/IEC 8859-8 (369111) - srpen 2000

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 8: Latinská/hebrejská abeceda

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 8859-9 (369111) - srpen 2000

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 9: Latinská abeceda č. 5

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO 6936 (369113) - únor 1997

Zpracování informací. Konverze mezi dvěma kódovanými soubory znaků ISO 646 a ISO 6937-2 a mezinárodní telegrafní abecedou č. 2 CCITT (ITA 2)

125 Kč

ČSN ISO/IEC 2022 (369114) - březen 1997

Informační technologie - Struktura znakových kódů a metody rozšiřování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.00t

570 Kč

ČSN ISO 5426 (369115) - leden 1996

Rozšíření kódovaného souboru znaků latinské abecedy pro výměnu bibliografických informací

190 Kč

ČSN ISO 5426-2 (369115) - červenec 1998

Informace a dokumentace - Rozšíření kódovaného souboru znaků latinské abecedy pro výměnu bibliografických informací - Část 2: Znaky latinské abecedy užívané v méně významných evropských jazycích a ve starších formách knihtisku

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO 5427 (369116) - leden 1996

Rozšíření kódovaného souboru znaků kyrilice pro výměnu bibliografických informací

125 Kč

ČSN ISO 5428 (369117) - leden 1996

Kódovaný soubor znaků řecké abecedy pro výměnu bibliografických informací

125 Kč

ČSN ISO/IEC 10367 (369118) - červenec 1995

Informační technika. Normalizované kódované soubory grafických znaků pro použití v 8-bitových kódech

570 Kč

ČSN EN 14603 (369119) - leden 2006

Informační technologie - Písmeno-číslicový soubor obrazů glyfů pro optické čtení OCR-B - Tvary a rozměry tištěného obrazu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 1073-1 (369119) - říjen 1994

Písmeno-číslicové soubory znaků pro optické čtení. Část 1: Soubor znaků OCR A. Tvar a rozměry tištěných znaků

350 Kč

ČSN EN 1922 (369122) - září 1998

Informační technologie - Znakový repertoár a způsob kódování pro spolupráci s telexovými službami

190 Kč

ČSN P CEN/TS 1923 (369124) - červenec 2005

Evropské repertoáry znaků a jejich kódování - Kódování jedním 8-bitovým bytem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO/IEC 9593-1 (369128) - září 1995

Systémy zpracování informací. Počítačová grafika. Programovací hierarchický interakční grafický systém (PHIGS). Část 1: Rozhraní pro jazyk FORTRAN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 9593-3 (369128) - září 1995

Systémy zpracování informací. Počítačová grafika. Programovací hierarchický interakční grafický systém (PHICS). Část 3: Rozhraní pro jazyk ADA

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 9593-4 (369128) - září 1995

Systémy zpracování informací. Počítačová grafika. Programovací hierarchický interakční grafický systém (PHIGS). Část 4: Rozhraní pro jazyk C

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO 9036 (369129) - únor 1997

Zpracování informací. Arabský 7-bitový kódovaný soubor znaků pro výměnu informací

230 Kč

ČSN ISO/IEC 9945 (369133) - březen 2010

Informační technologie - Základní specifikace rozhraní přenositelného operačního systému (POSIX®), 7. vydání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

26 500 Kč

ČSN ISO 9282-1 (369134) - říjen 1995

Zpracování informací. Kódová reprezentace obrázků. Část 1: Principy zakódování pro reprezentaci obrázků v 7-bitovém nebo 8-bitovém prostředí

340 Kč

ČSN ISO/IEC 9281-1 (369135) - leden 1996

Informační technika. Metody kódování obrázků. Část 1: Identifikace

230 Kč

ČSN ISO/IEC 9281-2 (369135) - únor 1996

Informační technika. Metody kódování obrázků. Část 2: Postupy pro registraci

125 Kč

ČSN ISO/IEC 10538 (369136) - únor 1996

Informační technika. Řídicí funkce pro přenos textu

440 Kč

ČSN ISO/IEC 13210 (369139) - březen 2010 aktuální vydání

Informační technologie - Požadavky a pokyny pro specifikace metod testování a implementace metody testování pro měření shody s normami POSIX

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ISO/IEC 15145 (369149) - leden 2000

Informační technologie - Programovací jazyky - Forth

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10514-1 (369152) - leden 2000

Informační technologie - Programovací jazyky - Část 1: Modula-2, základ jazyka

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10514-2 (369152) - leden 2000

Informační technologie - Programovací jazyky - Část 2: Generické rozšíření v Modula-2

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10514-3 (369152) - leden 2000

Informační technologie - Programovací jazyky - Část 3: Objektová orientace Modula-2

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 14772-1 (369153) - prosinec 1999

Informační technologie - Počítačová grafika a zpracování obrazu - Jazyk pro popis virtuální reality - Část 1: Funkční specifikace a kódování UTF-8

1 390 Kč

ČSN ISO/IEC 20970 (369155) - květen 2003

Informační technologie - Programovací jazyky, jejich prostředí a systémová softwarová rozhraní - Formát souboru JEFF

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 1539-2 (369170) - březen 2010 aktuální vydání

Informační technologie - Programovací jazyky - Fortran - Část 2: Znakové řetězce s proměnnou délkou

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO/IEC 13719-2 (369177) - prosinec 2000

Informační technologie - Prostředí obecných přenositelných nástrojů (PCTE) - Část 2: Vazby programovacího jazyka C

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 13249-5 (369179) - březen 2010 aktuální vydání

Informační technologie - Databázové jazyky - SQL pro multimédia a balíky aplikací - Část 5: Statický obraz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN ISO/IEC 14957 (369189) - leden 2014

Informační technologie - Zobrazení hodnot datových prvků - Formát způsobu zápisu

190 Kč
foo