Třída 3608 - Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy

Zobrazit obsah třídy 36 - Elektrotechnika

ČSN EN 50419 (360800) - říjen 2006

Značení elektrických a elektronických zařízení v souladu s článkem 11(2) Směrnice 2002/96/ES (OEEZ)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.23t

Norma bude zrušena k 6. červnu 2025 (přejít na náhradu).

222 Kč

ČSN EN 50419 ed. 2 (360800) - leden 2023 aktuální vydání

Značení elektrických a elektronických zařízení (EEZ) s ohledem na oddělený sběr odpadu EEZ

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

TNI IEC/TR 62635 (360801) - září 2013

Pokyn k informacím, které poskytují výrobci a zpracovatelská zařízení k ukončení životnosti elektrických a elektronických zařízení a k výpočtu jejich recyklovatelnosti

340 Kč

ČSN EN 62542 (360810) - květen 2014

Environmentální normalizace elektrických a elektronických produktů a systémů - Slovník termínů

230 Kč

TNI CLC/TR 45550 (360820) - květen 2021

Definice vztahující se k materiálové efektivnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 45552 (360822) - září 2020

Obecná metoda pro hodnocení životnosti výrobků spojených se spotřebou energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 45553 (360823) - leden 2021

Obecná metoda pro hodnocení přepracovatelnosti výrobků spojených se spotřebou energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 45554 (360824) - září 2020

Obecné metody pro hodnocení opravitelnosti, opětovné použitelnosti a modernizovatelnosti výrobků spojených se spotřebou energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 45555 (360825) - červen 2020

Obecné metody pro hodnocení recyklovatelnosti a využitelnosti výrobků spojených se spotřebou energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 45556 (360826) - leden 2020

Obecná metoda pro posuzování podílu opětovně použitých součástí ve výrobcích spojených se spotřebou energie

230 Kč

ČSN EN 45557 (360827) - listopad 2020

Obecná metoda pro posuzování podílu recyklovaného materiálu ve výrobcích spojených se spotřebou energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 45558 (360828) - leden 2020

Obecná metoda pro deklaraci použitých kritických surovin ve výrobcích spojených se spotřebou energie

440 Kč

ČSN EN 45559 (360829) - leden 2020

Metody pro poskytování informací týkajících se aspektů materiálové efektivnosti výrobků spojených se spotřebou energie

350 Kč
foo