TNI IEC/TR 62635 (360801)

Pokyn k informacím, které poskytují výrobci a zpracovatelská zařízení k ukončení životnosti elektrických a elektronických zařízení a k výpočtu jejich recyklovatelnosti

Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

TNI IEC/TR 62635

Technická normalizační informace TNI IEC/TR 62635 nabízí metodiku pro výměnu informací mezi výrobci EEZ a zpracovatelskými zařízeními a pro výpočet míry recyklovatelnosti a využitelnosti, aby tím:
- poskytla zpracovatelskému zařízení informace, které umožní, aby postupy zpracování po ukončení životnosti byly odpovídající a optimalizované;
- poskytla dostatek informací k specifikaci činností zpracovatelských zařízení po ukončení životnosti, aby výrobci mohli zavádět účinný ekodesign;
- vyhodnotila míru recyklovatelnosti a využití na základě vlastností produktů a skutečných postupů po ukončení životnosti.

Označení TNI IEC/TR 62635 (360801)
Katalogové číslo 93442
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963934426
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo