Třída 3684 - Záznam a reprodukce zvuku

Zobrazit obsah třídy 36 - Elektrotechnika

ČSN EN IEC 60098 (368401) - červenec 2020

Analogové gramofonové desky a zařízení pro reprodukci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60908 (368405) - říjen 2000 aktuální vydání

Záznam zvuku - Systém digitálního záznamu zvuku na kompaktní disk (CD-DA)

770 Kč

ČSN EN 61096 (368406) - leden 1996

Metody měření vlastností zařízení pro reprodukci digitálního záznamu zvuku na kompaktním disku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.98t

460 Kč

ČSN EN 61866 (368407) - leden 2000

Audiovizuální systémy - Systém interaktivního přenosu textu (ITTS)

550 Kč

ČSN EN 61909 (368408) - květen 2002 aktuální vydání

Záznam zvuku - Systém minidisk

1 270 Kč

ČSN EN 62121 (368409) - červenec 2002

Metody měření rekordérů a přehrávačů minidisku

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60094-1 +A1 (368420) - květen 1997

Systém pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek - Část 1: Všeobecné podmínky a požadavky

340 Kč

ČSN EN 60094-2 (368420) - červen 1997 aktuální vydání

Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek - Část 2: Měřicí a nastavovací pásky

125 Kč

ČSN EN 60094-4 +A1 (368420) - květen 1997

Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek - Část 4: Mechanické vlastnosti pásků pro magnetický záznam

230 Kč

ČSN IEC 94-3 (368420) - květen 1994

Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek. Část 3: Metody měření vlastností zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.97t, A3 3.98t

530 Kč

ČSN IEC 94-5 (368420) - březen 1994

Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek. Část 5: Elektromagnetické vlastnosti pásků pro magnetický záznam

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.97t, A1 3.98t

507 Kč

ČSN IEC 94-7 (368420) - leden 1994

Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek. Část 7: Kazety pro rozmnožované záznamy a domácí použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.97t, A1 3.98t

327 Kč

ČSN EN 61213 (368421) - říjen 1996

Analogový záznam zvuku na obrazovém pásku. Polarita magnetizace

125 Kč

ČSN IEC 386 (368432) - září 1992

Metoda měření kolísání rychlosti zařízení pro záznam a reprodukci zvuku

190 Kč

ČSN EN 61041-2 (368450) - srpen 1997

Videomagnetofony pro neprofesionální použití - Metody měření - Část 2: Obrazové charakteristiky barvonosné složky SECAM

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61041-3 (368450) - červenec 1998

Videomagnetofony pro neprofesionální použití - Metody měření - Část 3: Charakteristiky zvukového FM záznamu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61041-4 (368450) - březen 1999

Videomagnetofony pro neprofesionální použití - Metody měření - Část 4: Nastavovací pásky (NTSC/PAL/SECAM)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61041-5 (368450) - březen 1999

Videomagnetofony pro neprofesionální použití - Metody měření - Část 5: Videomagnetofony typu high-band včetně těch, které jsou vybaveny konektorem Y/C (NTSC/PAL)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 1041-1 (368450) - srpen 1994

Videomagnetofony pro neprofesionální použití. Metody měření. Část 1: Všeobecné obrazové (NTSC/PAL) a zvukové vlastnosti (podélný záznam)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 7.94, Z1 12.97t

372 Kč

ČSN EN 61119-1 (368451) - červen 1997

Kazetové magnetofony pro digitální zvukový záznam (DAT) - Část 1: Rozměry a vlastnosti

770 Kč

ČSN EN 61119-2 (368451) - leden 1997

Kazetové magnetofony pro digitální záznam (DAT). Část 2: Nastavovací pásky DAT

125 Kč

ČSN EN 61119-3 (368451) - leden 1997

Kazetové magnetofony pro digitální záznam (DAT). Část 3: Vlastnosti pásků DAT

190 Kč

ČSN EN 61119-5 (368451) - říjen 1997

Kazetové magnetofony pro digitální záznam (DAT) - Část 5: DAT pro profesionální použití

230 Kč

ČSN EN 61119-6 (368451) - leden 1997

Kazetové magnetofony pro digitální záznam (DAT). Část 6: Systém řízení sériového kopírování

125 Kč

ČSN EN 61120-1 (368452) - červen 1997

Cívkové magnetofony pro digitální záznam, pro profesionální použití, používající pásek 6,3 mm - Část 1: Všeobecné požadavky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61120-2 (368452) - květen 1997

Cívkové magnetofony pro digitální záznam, pro profesionální použití, používající pásek 6,3 mm - Část 2: Formát A

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61120-3 (368452) - červen 1997

Cívkové magnetofony pro digitální záznam, pro profesionální použití, používající pásek 6,3 mm - Část 3: Formát B

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61120-4 (368452) - červen 1997

Cívkové magnetofony pro digitální záznam, pro profesionální použití, používající pásek 6,3 mm - Část 4: Vlastnosti magnetických pásků - Definice a metody měření

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61120-5 (368452) - srpen 1997

Cívkové magnetofony pro digitální záznam, pro profesionální použití, používající pásek 6,3 mm - Část 5: Cívky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 62571 (368453) - leden 2012

Formát souboru digitální zvukové knihy a požadavky na přehrávač

770 Kč

ČSN EN 61595-1 (368455) - březen 1999

Vícekanálový digitální cívkový magnetofon pro profesionální účely (DATR) - Část 1: Formát A

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61595-2 (368455) - březen 1999

Vícekanálový digitální cívkový magnetofon pro profesionální účely (DATR) - Část 2: Formát B

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61595-3 (368455) - květen 2000

Vícekanálový digitální cívkový magnetofon (DATR) pro profesionální použití - Část 3: 24bitový provoz na 16bitovém médiu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč
foo