1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

Třída 3680 - Aplikovaná elektronika

Zobrazit obsah třídy 36 - Elektrotechnika

ČSN EN 61030 (368010) - říjen 1997

Zvukové, obrazové a audiovizuální systémy - Domácí digitální sběrnice (D2B)

570 Kč

ČSN EN 61603-1 (368011) - duben 1999

Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 1: Všeobecně

340 Kč

ČSN EN 61603-2 (368011) - duben 1999

Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 2: Přenosové systémy pro širokopásmové zvukové signály a doprovodné signály

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 11.04t, A1 6.05t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

96 Kč

ČSN EN 61603-3 (368011) - duben 1999

Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 3: Přenosové systémy pro zvukové signály pro konferenci a podobné systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.04t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN EN 61603-6 (368011) - červenec 2002

Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 6: Obrazové a audiovizuální signály

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61603-7 (368011) - červen 2004

Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 7: Digitální zvukové signály pro konferenci a podobné aplikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61603-8-1 (368011) - listopad 2004

Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 8-1: Digitální zvuk a vztahující se signály

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 50849 (368012) - říjen 2017

Nouzové zvukové systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.18t

360 Kč

ČSN EN 61920 ed. 2 (368013) - říjen 2004 aktuální vydání

Přenos infračerveného signálu vzduchem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50090-1 (368051) - prosinec 2011

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 1: Struktura normalizace

340 Kč

ČSN EN 50090-3-1 (368051) - červenec 1997

Bytové a domovní elektronické systémy (BDES) - Část 3-1: Aplikační hlediska - Úvod do struktury aplikačního prostředí

190 Kč

ČSN EN 50090-3-2 ed. 2 (368051) - listopad 2004 aktuální vydání

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-2: Aplikační hlediska - Uživatelský proces pro HBES třída 1

230 Kč

ČSN EN 50090-3-3 (368051) - říjen 2009

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-3: Aplikační hlediska - Model komunikace různých HBES a společné typy dat HBES

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 50090-3-4 (368051) - prosinec 2017

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-4: Bezpečná aplikační vrstva, bezpečná služba, bezpečná konfigurace a bezpečnostní prostředky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 50090-4-1 (368051) - prosinec 2004

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-1: Vrstvy nezávislé na médiích - Aplikační vrstva pro HBES třída 1

570 Kč

ČSN EN 50090-4-2 (368051) - listopad 2004

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-2: Vrstvy nezávislé na médiích - Transportní vrstva, síťová vrstva a všeobecné části vrstvy datového spoje pro HBES třída 1

550 Kč

ČSN EN 50090-4-3 ed. 2 (368051) - březen 2016 aktuální vydání

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-3: Vrstvy nezávislé na médiu - Komunikace přes IP (EN 13321-2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 50090-5-1 (368051) - srpen 2005

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-1: Média a vrstvy závislé na médiích - Silové vedení pro HBES třída 1

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 24. dubnu 2023 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN 50090-5-1 ed. 2 (368051) - červenec 2020 aktuální vydání

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-1: Média a vrstvy závislé na médiích - Silové vedení pro HBES třída 1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50090-5-2 (368051) - prosinec 2004

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-2: Média a vrstvy závislé na médiích - Síť založená na HBES třída 1, kroucený pár

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 10. dubnu 2023 (přejít na náhradu).

602 Kč

ČSN EN 50090-5-2 ed. 2 (368051) - červenec 2020 aktuální vydání

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-2: Média a vrstvy závislé na médiích - Síť založená na HBES třída 1, kroucený pár

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 50090-5-3 ed. 2 (368051) - srpen 2016 aktuální vydání

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-3: - Média a vrstvy závislé na médiích - Vysokofrekvenční přenos pro HBES třídy 1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50090-6-1 (368051) - únor 2018

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 6-1: Rozhraní - Rozhraní webové služby

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50090-7-1 (368051) - prosinec 2004

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 7-1: Management systému - Postupy managementu

590 Kč