ČSN EN 61603-1 (368011)

Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 1: Všeobecně

ČSN EN 61603-1 Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 1: Všeobecně
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61603-1:1997. Evropská norma EN 61603-1:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 61603-1:1997 a jeho oprava z května 1997 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato část IEC 61603 (v ČR ČSN EN 61603) poskytuje metody měření a specifikuje společné technické vlastnosti částí systémů, které používají difúzní vyzařování, nebo vyzařování širokého svazku infračervených paprsků jako nosičů informace představující zejména zvukové a/nebo obrazové signály, ale také řídicí data vztahující se ke zvukovým a obrazovým přístrojům. ČSN EN 61603-1 (36 8011) byla vydána v dubnu 1999. Tato norma spolu s ČSN EN 61603-2 a ČSN EN 61603 -3 nahrazuje ČSN IEC 764 (36 8011) z října 1997 (idt HD 455 S1:1985). ČSN IEC 746 z října 1997 tím pozbývá platnosti v celém rozsahu.

Označení ČSN EN 61603-1 (368011)
Katalogové číslo 55382
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 1999
Datum účinnosti 1. 5. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963553825
Tato norma nahradila ČSN IEC 764 (368011) z října 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61603-2 (368011)
Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 2: Přenosové systémy pro širokopásmové zvukové signály a doprovodné signály

ČSN EN 61603-3 (368011)
Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 3: Přenosové systémy pro zvukové signály pro konferenci a podobné systémy

ČSN EN 61603-6 (368011)
Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 6: Obrazové a audiovizuální signály

ČSN EN 61603-7 (368011)
Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 7: Digitální zvukové signály pro konferenci a podobné aplikace

ČSN EN 61603-8-1 (368011)
Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 8-1: Digitální zvuk a vztahující se signály