ČSN EN 61603-3 (368011)

Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 3: Přenosové systémy pro zvukové signály pro konferenci a podobné systémy

Objednat


Cena: 64 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Označení ČSN EN 61603-3 (368011)
Katalogové číslo 55384
Cena 32 Kč32
Datum schválení 1. 4. 1999
Datum účinnosti 1. 5. 1999
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 2 strany formátu A4
EAN kód 8590963553849
Změny a opravy Z1 6.04t
Tato norma nahradila ČSN IEC 764 (368011) z října 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61603-1 (368011)
Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 1: Všeobecně

ČSN EN 61603-2 (368011)
Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 2: Přenosové systémy pro širokopásmové zvukové signály a doprovodné signály

ČSN EN 61603-6 (368011)
Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 6: Obrazové a audiovizuální signály

ČSN EN 61603-7 (368011)
Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 7: Digitální zvukové signály pro konferenci a podobné aplikace

ČSN EN 61603-8-1 (368011)
Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 8-1: Digitální zvuk a vztahující se signály