1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN 50090-1 (368051)

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 1: Struktura normalizace

ČSN EN 50090-1 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 1: Struktura normalizace
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma se zaměřuje na řídicí aplikace pro otevřený komunikační systém HBES pro byty a budovy a pokrývá jakoukoli kombinaci elektronických zařízení spojených prostřednictvím digitální komunikační sítě. Elektronický systém pro byty a budovy zajišťovaný otevřeným komunikačním systémem HBES je specializovanou formou automatizovaného, decentralizovaného a distribuovaného řízení procesů, zaměřeného na potřeby aplikací v bytech a budovách.
Soubor EN 50090 se soustřeďuje na otevřený komunikační systém HBES třída 1 a obsahuje specifikaci komunikační sítě pro byty a budovy, například pro řízení osvětlení, vytápění, přípravy potravy, praní, hospodaření s energií, regulaci spotřeby vody, požární hlásiče, navádění nevidomých, různé formy bezpečnostních kontrol atd.
Tato evropská norma podává přehled vlastností otevřeného komunikačního systému HBES a poskytuje uživateli odkazy na různé části souboru EN 50090.
Tato evropská norma se používá jako norma skupiny výrobků. Není určena k tomu, aby se používala jako samostatná norma.

Označení ČSN EN 50090-1 (368051)
Katalogové číslo 89577
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 2011
Datum účinnosti 1. 1. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963895772
Tato norma nahradila ČSN EN 50090-2-1 (332150) z srpna 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50090-3-1 (368051)
Bytové a domovní elektronické systémy (BDES) - Část 3-1: Aplikační hlediska - Úvod do struktury aplikačního prostředí

ČSN EN 50090-3-2 ed. 2 (368051)
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-2: Aplikační hlediska - Uživatelský proces pro HBES třída 1

ČSN EN 50090-3-3 (368051)
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-3: Aplikační hlediska - Model komunikace různých HBES a společné typy dat HBES

ČSN EN 50090-3-4 (368051)
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-4: Bezpečná aplikační vrstva, bezpečná služba, bezpečná konfigurace a bezpečnostní prostředky

ČSN EN 50090-4-1 (368051)
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-1: Vrstvy nezávislé na médiích - Aplikační vrstva pro HBES třída 1

ČSN EN 50090-4-2 (368051)
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-2: Vrstvy nezávislé na médiích - Transportní vrstva, síťová vrstva a všeobecné části vrstvy datového spoje pro HBES třída 1

ČSN EN 50090-4-3 ed. 2 (368051)
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-3: Vrstvy nezávislé na médiu - Komunikace přes IP (EN 13321-2)

ČSN EN 50090-5-1 (368051)
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-1: Média a vrstvy závislé na médiích - Silové vedení pro HBES třída 1

ČSN EN 50090-5-1 ed. 2 (368051)
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-1: Média a vrstvy závislé na médiích - Silové vedení pro HBES třída 1

ČSN EN 50090-5-2 (368051)
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-2: Média a vrstvy závislé na médiích - Síť založená na HBES třída 1, kroucený pár

ČSN EN 50090-5-2 ed. 2 (368051)
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-2: Média a vrstvy závislé na médiích - Síť založená na HBES třída 1, kroucený pár

ČSN EN 50090-5-3 ed. 2 (368051)
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-3: - Média a vrstvy závislé na médiích - Vysokofrekvenční přenos pro HBES třídy 1

ČSN EN 50090-6-1 (368051)
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 6-1: Rozhraní - Rozhraní webové služby

ČSN EN 50090-7-1 (368051)
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 7-1: Management systému - Postupy managementu