Třída 3606 - Elektrická svítidla

Zobrazit obsah třídy 36 - Elektrotechnika

ČSN EN 60598-2-10 ed. 2 (360600) - březen 2004

Svítidla - Část 2-10: Zvláštní požadavky - Přenosná dětská svítidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.05t

250 Kč

ČSN EN 60598-2-11 ed. 2 (360600) - únor 2014 aktuální vydání

Svítidla - Část 2-11: Zvláštní požadavky - Svítidla pro akvária

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.23t

420 Kč

ČSN EN 60598-2-12 ed. 2 (360600) - únor 2014 aktuální vydání

Svítidla - Část 2-12: Zvláštní požadavky - Orientační svítidla pro přímé zasunutí do zásuvky

190 Kč

ČSN EN 60598-2-13 (360600) - březen 2007

Svítidla - Část 2-13: Zvláštní požadavky - Svítidla zapuštěná v terénu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.12t, A2 1.17t, A11 2.22t

605 Kč

ČSN EN 60598-2-14 (360600) - listopad 2009

Svítidla - Část 2-14: Zvláštní požadavky - Svítidla s neonovými výbojovými trubicemi se studeným zápalem a obdobná zařízení

340 Kč

ČSN EN 60598-2-18 (360600) - srpen 1996

Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 18: Svítidla pro plavecké bazény a podobné účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.12t, Z1 4.23t

Norma bude zrušena k 21. září 2025 (přejít na náhradu).

282 Kč

ČSN EN 60598-2-19 (360600) - prosinec 1993

Svietidlá. Časť 2: Osobitné požiadavky. Oddiel 19: Svietidlá s priestupom vzduchu (bezpečnostné požiadavky)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 1.99t

315 Kč

ČSN EN 60598-2-2 ed. 2 (360600) - srpen 2012 aktuální vydání

Svítidla - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Zápustná svítidla

190 Kč

ČSN EN 60598-2-20 ed. 3 (360600) - září 2015

Svítidla - Část 2-20: Zvláštní požadavky - Světelné řetězy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.18t

360 Kč

ČSN EN 60598-2-21 (360600) - prosinec 2015 aktuální vydání

Svítidla - Část 2-21: Zvláštní požadavky - Světelná lana

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.18t

250 Kč

ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 (360600) - srpen 2015

Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.17t, Oprava 2 4.18t, A1 9.20t, Z2 4.23t

Norma bude zrušena k 24. červnu 2025 (přejít na náhradu).

612 Kč

ČSN EN 60598-2-24 ed. 2 (360600) - březen 2014 aktuální vydání

Svítidla - Část 2-24: Zvláštní požadavky - Svítidla s omezenou teplotou povrchu

190 Kč

ČSN EN 60598-2-25 (360600) - květen 1997

Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 25: Svítidla pro použití ve zdravotnických prostorech, nemocnicích a léčebnách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.05t

355 Kč

ČSN EN 60598-2-3 ed. 2 (360600) - září 2003 aktuální vydání

Svítidla - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Svítidla pro osvětlení pozemních komunikací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.05t, A1 9.11t

375 Kč

ČSN EN 60598-2-4 ed. 2 (360600) - červen 2018 aktuální vydání

Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 4: Přemístitelná svítidla pro obecné použití

230 Kč

ČSN EN 60598-2-5 ed. 2 (360600) - květen 2016 aktuální vydání

Svítidla - Část 2-5: Zvláštní požadavky - Širokoúhlé světlomety

230 Kč

ČSN EN 60598-2-8 ed. 2 (360600) - únor 2014 aktuální vydání

Svítidla - Část 2-8: Zvláštní požadavky - Ruční svítidla

230 Kč

ČSN EN IEC 60598-1 ed. 7 (360600) - srpen 2021

Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 11.22t, Oprava 1 12.22t, Oprava 2 7.23t

1 555 Kč

ČSN EN IEC 60598-2-1 ed. 2 (360600) - červenec 2021

Svítidla - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Stacionární svítidla

230 Kč

ČSN EN IEC 60598-2-17 (360600) - červen 2018

Svítidla - Část 2-17: Zvláštní požadavky - Svítidla na osvětlování jevišť, televizních, filmových a fotografických studií (venkovní a vnitřní)

230 Kč

ČSN EN IEC 60598-2-18 ed. 2 (360600) - duben 2023

Svítidla - Část 2-18: Zvláštní požadavky - Svítidla pro plavecké bazény a podobné účely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60598-2-22 ed. 3 (360600) - duben 2023 aktuální vydání

Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení

440 Kč

ČSN EN IEC 60598-2-23 ed. 2 (360600) - červen 2021

Svítidla - Část 2-23: Zvláštní požadavky - Osvětlovací systémy pro světelné zdroje ELV na malé napětí

230 Kč

ČSN EN 62870 (360604) - červen 2016

Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizací - Bezpečnostní sekundární obvody v sériových obvodech - Obecné požadavky na bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62722-1 (360610) - duben 2016

Vlastnosti svítidel - Část 1: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.23t

Norma bude zrušena k 19. červenci 2025 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 62722-2-1 (360610) - září 2016

Vlastnosti svítidel - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro LED svítidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 28. únoru 2026 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN IEC 62722-1 ed. 2 (360610) - únor 2023

Vlastnosti svítidel - Část 1: Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN IEC 62722-2-1 ed. 2 (360610) - srpen 2023

Vlastnosti svítidel - Část 2-1: Zvláštní požadavky - LED svítidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60570 ed. 2 (360611) - prosinec 2003 aktuální vydání

Elektrické přípojnicové systémy pro svítidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.18t, A2 9.20t

655 Kč

ČSN EN 61995-1 (360615) - březen 2009

Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.17t, A11 12.21t

865 Kč

ČSN EN 61995-2 (360615) - prosinec 2009

Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely - Část 2: Noremní listy pro DCL

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.17t

355 Kč

ČSN EN 50171 (360630) - prosinec 2001

Centrální napájecí systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.07t, Z1 10.22t

Norma bude zrušena k 15. listopadu 2024 (přejít na náhradu).

282 Kč

ČSN EN 50171 ed. 2 (360630) - říjen 2022 aktuální vydání

Centrální bezpečnostní napájecí systémy

340 Kč

ČSN EN 50172 (360631) - únor 2005

Systémy nouzového únikového osvětlení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.06t

250 Kč

ČSN EN 62034 ed. 2 (360632) - říjen 2012 aktuální vydání

Automatické zkušební systémy pro nouzové únikové osvětlení napájené z baterií

340 Kč
foo