Třída 3647 - Rentgeny

Zobrazit obsah třídy 36 - Elektrotechnika

ČSN EN 61267 ed. 2 (364715) - září 2006 aktuální vydání

Lékařské diagnostické rentgenové přístroje - Podmínky záření využívané pro stanovení charakteristik

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN IEC 60580 ed. 2 (364720) - září 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Měřidla součinu dávky a plochy

350 Kč

ČSN EN 60627 ed. 2 (364722) - leden 2016 aktuální vydání

Diagnostické rentgenové zobrazovací přístroje - Charakteristiky sekundárních clon pro obecné použití a mamografii

350 Kč

ČSN EN 60731 ed. 2 (364727) - říjen 2012 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetry s ionizačními komorami používané v radioterapii

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.23t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

960 Kč

ČSN EN 62467-1 (364728) - květen 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetrické přístroje používané v brachyterapii - Část 1: Přístroje se studnicovými ionizačními komorami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60522 (364729) - únor 2000

Stanovení vlastní filtrace rentgenového zářiče

190 Kč

ČSN EN IEC 60522-1 (364729) - červenec 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Diagnostické rentgenové zařízení - Část 1: Stanovení ekvivalentní filtrace a trvalé filtrace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62220-1-1 (364730) - prosinec 2015

Zdravotnické elektrické přístroje - Vlastnosti digitálních rentgenových zobrazovacích zařízení - Část 1-1: Stanovení detekční kvantové účinnosti - Detektory používané při skiagrafickém zobrazování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62220-1-2 (364730) - červen 2008

Zdravotnické elektrické přístroje - Vlastnosti digitálních rentgenových zobrazovacích zařízení - Část 1-2: Stanovení detekční kvantové účinnosti - Detektory používané v mamografii

340 Kč

ČSN EN 62220-1-3 (364730) - duben 2009

Zdravotnické elektrické přístroje - Vlastnosti digitálních rentgenových zobrazovacích zařízení - Část 1-3: Stanovení detekční kvantové účinnosti - Detektory používané u dynamického zobrazování

350 Kč

ČSN EN IEC 62220-2-1 (364730) - březen 2024

Zdravotnické elektrické přístroje - Vlastnosti digitálních rentgenových zobrazovacích zařízení - Část 2-1: Stanovení účinnosti energetická subtrakce - Detektory používané při zobrazování energetickou subtrakční skiagrafií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61331-1 ed. 2 (364731) - září 2015 aktuální vydání

Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 1: Stanovení vlastností zeslabení materiálů

340 Kč

ČSN EN 61331-2 ed. 2 (364731) - září 2015 aktuální vydání

Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 2: Průhledné ochranné tabule

230 Kč

ČSN EN 61331-3 ed. 2 (364731) - září 2015 aktuální vydání

Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 3: Ochranné oděvy, brýle a ochranná stínění pacientů

340 Kč

ČSN EN 62494-1 (364732) - červenec 2009

Zdravotnické elektrické přístroje - Expoziční index u digitálních rentgenových zobrazovacích systémů - Část 1: Definice a požadavky pro všeobecnou skiagrafii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61674 ed. 2 (364733) - září 2013 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetry s ionizačními komorami a/nebo polovodičovými detektory pro rentgenovou diagnostiku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61262-1 (364736) - květen 1997

Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 1: Stanovení rozměru vstupního pole

230 Kč

ČSN EN 61262-2 (364736) - květen 1997

Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 2: Stanovení konverzního faktoru

230 Kč

ČSN EN 61262-3 (364736) - květen 1997

Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 3: Stanovení rozložení jasu a jasové nerovnoměrnosti

230 Kč

ČSN EN 61262-4 (364736) - květen 1997

Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 4: Stanovení zkreslení obrazu

230 Kč

ČSN EN 61262-5 (364736) - květen 1997

Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 5: Stanovení detekční kvantové účinnosti

230 Kč

ČSN EN 61262-6 (364736) - květen 1997

Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 6: Stanovení poměru kontrastu a indexu oslnění

230 Kč

ČSN EN 61262-7 (364736) - červenec 1997

Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 7: Stanovení modulační přenosové funkce

340 Kč

ČSN EN 61303 (364737) - duben 1997

Zdravotnické elektrické přístroje - Měřiče aktivity - Zvláštní metody pro stanovení parametrů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.18t

250 Kč

ČSN EN 60613 ed. 2 (364742) - prosinec 2010 aktuální vydání

Elektrické a zatěžovací parametry rentgenových zářičů pro lékařskou diagnostiku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60806 (364743) - leden 2005

Stanovení maximálního symetrického pole záření rentgenek s rotační anodou používaných pro lékařskou diagnostiku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 3. lednu 2026 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN IEC 60806 ed. 2 (364743) - květen 2023

Stanovení maximálního symetrického pole záření rentgenových zářičů a sestav zdroje rentgenového záření pro lékařskou diagnostiku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 60336 ed. 3 (364744) - červenec 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Rentgenové zářiče pro lékařkou diagnostiku - Rozměry ohniska a související charakteristiky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 61168 (364761) - srpen 1997

Radioterapeutické simulátory - Charakteristiky funkčních vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN IEC 1170 (364762) - srpen 1997

Radioterapeutické simulátory - Směrnice pro funkční charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61217 ed. 2 (364766) - říjen 2012 aktuální vydání

Radioterapeutické přístroje - Souřadnice, pohyby a stupnice

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60976 (364767) - srpen 2008

Zdravotnické elektrické přístroje - Lékařské urychlovače elektronů - Funkční charakteristiky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 61675-1 ed. 2 (364767) - listopad 2014

Radionuklidové zobrazovací přístroje - Charakteristiky a zkušební podmínky - Část 1: Pozitronové emisní tomografy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 22. dubnu 2025 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN 61675-2 ed. 2 (364767) - květen 2016 aktuální vydání

Radionuklidové zobrazovací přístroje - Charakteristiky a podmínky - Část 2: Gamakamery pro planární, celotělové a SPECT zobrazování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 61675-1 ed. 3 (364767) - říjen 2022

Radionuklidové zobrazovací přístroje - Charakteristiky a zkušební podmínky - Část 1: Pozitronové emisní tomografy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 63073-1 (364767) - červen 2021

Vyhrazené radionuklidové zobrazovací přístroje - Charakteristiky a zkušební podmínky - Část 1: SPECT myokardu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61676 (364768) - srpen 2003

Zdravotnické elektrické přístroje - Měřiče ionizujícího záření používané pro neinvazivní měření napětí rentgenky v diagnostické radiologii

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.09t, Z1 10.23t

Norma bude zrušena k 25. dubnu 2026 (přejít na náhradu).

507 Kč

ČSN EN IEC 61676 ed. 2 (364768) - říjen 2023

Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetrické přístroje používané pro neinvazivní měření napětí rentgenky v diagnostické radiologii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60526 (364771) - leden 2005

Vysokonapěťové konektory lékařských rentgenových přístrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 62667 (364772) - říjen 2018

Zdravotnické elektrické přístroje - Zdravotnické přístroje se svazkem lehkých iontů - Funkční charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN IEC 62985 (364773) - květen 2020

Metody pro výpočet odhadů dávky specifických podle velikosti (SSDE) ve výpočetní tomografii

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 8.22t, Oprava 2 12.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

390 Kč
foo