ČSN EN 61262-5 (364736)

Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 5: Stanovení detekční kvantové účinnosti

ČSN EN 61262-5 Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 5: Stanovení detekční kvantové účinnosti
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 61262-5:1994. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1262-5:1994 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato pátá část normy platí pro elektrooptické zesilovače rentgenového obrazu užívané ve zdravotnictví jako součásti diagnostického rentgenového zařízení. Norma popisuje metodu stanovení detekční kvantové účinnosti (DQE) zesilovačů rentgenového obrazu analýzou scintilačního amplitudového spektra jednoho fotonu záření gama. Metoda je použitelná jen v případě elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu, které mají rychlost přeměny vstupního záření přibližně stejnou nebo vyšší než u luminoforu P-20. Normalizovány jsou: požadavky, stanovení detekční kvantové účinnosti a její znázornění, prohlášení shody. Příloha A - Terminologie - obsahuje rejstříky termínů v českém a anglickém jazyce. ČSN EN 61262-5 (36 4736) byla vydána v květnu 1997.

Označení ČSN EN 61262-5 (364736)
Katalogové číslo 21470
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 1997
Datum účinnosti 1. 6. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963214702
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61262-1 (364736)
Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 1: Stanovení rozměru vstupního pole

ČSN EN 61262-2 (364736)
Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 2: Stanovení konverzního faktoru

ČSN EN 61262-3 (364736)
Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 3: Stanovení rozložení jasu a jasové nerovnoměrnosti

ČSN EN 61262-4 (364736)
Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 4: Stanovení zkreslení obrazu

ČSN EN 61262-6 (364736)
Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 6: Stanovení poměru kontrastu a indexu oslnění

ČSN EN 61262-7 (364736)
Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 7: Stanovení modulační přenosové funkce

foo