ICS 11.040 - Lékařská zařízení/Zdravotnické prostředky

ČSN EN 60601-1-4 (364800) - červenec 1998

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - 4. skupinová norma: Programovatelné zdravotnické elektrické systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.00t

540 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-76 (364800) - červenec 2019

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-76: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro koagulaci nízkoenergetickým ionizovaným plynem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60601-1-11 ed. 2 (364801) - prosinec 2016 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-11: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické elektrické systémy používané v prostředí domácí zdravotní péče

550 Kč

ČSN EN 62366-1 (364861) - květen 2019 aktuální vydání

Zdravotnické prostředky - Část 1: Aplikace techniky použitelnosti na zdravotnické prostředky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.21t

890 Kč

ČSN EN 61157 ed. 2 (364882) - červenec 2008 aktuální vydání

Požadavky na deklaraci akustického výstupu zdravotnických diagnostických ultrazvukových přístrojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.13t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

670 Kč

ČSN IEC 513 (364891) - duben 1996

Základní hlediska norem bezpečnosti zdravotnických elektrických přístrojů

440 Kč