ICS 11.040.50 - Skiagrafická zařízení

ČSN IEC 854 (340877) - únor 1993

Stanovenie charakteristík diagnostických prístrojov využívajúcich ultrazvukové impulzy

230 Kč

ČSN EN 61262-1 (364736) - květen 1997

Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 1: Stanovení rozměru vstupního pole

230 Kč

ČSN EN 61262-2 (364736) - květen 1997

Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 2: Stanovení konverzního faktoru

230 Kč

ČSN EN 61262-3 (364736) - květen 1997

Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 3: Stanovení rozložení jasu a jasové nerovnoměrnosti

230 Kč

ČSN EN 61262-4 (364736) - květen 1997

Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 4: Stanovení zkreslení obrazu

230 Kč

ČSN EN 61262-5 (364736) - květen 1997

Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 5: Stanovení detekční kvantové účinnosti

230 Kč

ČSN EN 61262-6 (364736) - květen 1997

Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 6: Stanovení poměru kontrastu a indexu oslnění

230 Kč

ČSN EN 61262-7 (364736) - červenec 1997

Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 7: Stanovení modulační přenosové funkce

340 Kč

ČSN EN 61303 (364737) - duben 1997

Zdravotnické elektrické přístroje - Měřiče aktivity - Zvláštní metody pro stanovení parametrů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.18t

250 Kč

ČSN EN 61266 (364884) - říjen 1997

Ultrazvuk - Použití kapesního dopplerovského detektoru při detekci srdečních ozev plodu - Provozní požadavky, metody měření a dokumentace výsledků

350 Kč
foo