ICS 11.040.50 - Skiagrafická zařízení

ČSN 25 8190 (258190) - květen 1976

Skleněné teploměry. Lékařské teploměry obalové. Společná ustanovení

125 Kč

ČSN 25 8191 (258191) - květen 1976

Skleněné teploměry. Lékařský teploměr normální (maximální)

32 Kč

ČSN 25 8193 (258193) - květen 1976

Skleněné teploměry. Lékařský teploměr pro předčasně narozené děti

32 Kč

ČSN IEC 854 (340877) - únor 1993

Stanovenie charakteristík diagnostických prístrojov využívajúcich ultrazvukové impulzy

230 Kč

ČSN EN 61267 ed. 2 (364715) - září 2006 aktuální vydání

Lékařské diagnostické rentgenové přístroje - Podmínky záření využívané pro stanovení charakteristik

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60580 (364720) - březen 2001

Zdravotnické elektrické přístroje - Měřidla součinu dávky a plochy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.20t

Norma bude zrušena k 3. dubnu 2023 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN IEC 60580 ed. 2 (364720) - září 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Měřidla součinu dávky a plochy

350 Kč

ČSN EN 60627 ed. 2 (364722) - leden 2016 aktuální vydání

Diagnostické rentgenové zobrazovací přístroje - Charakteristiky sekundárních clon pro obecné použití a mamografii

350 Kč

ČSN EN 60731 ed. 2 (364727) - říjen 2012 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetry s ionizačními komorami používané v radioterapii

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 62467-1 (364728) - květen 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetrické přístroje používané v brachyterapii - Část 1: Přístroje se studnicovými ionizačními komorami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60522 (364729) - únor 2000

Stanovení vlastní filtrace rentgenového zářiče

190 Kč

ČSN EN IEC 60522-1 (364729) - červenec 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Diagnostické rentgenové zařízení - Část 1: Stanovení ekvivalentní filtrace a trvalé filtrace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62220-1-1 (364730) - prosinec 2015

Zdravotnické elektrické přístroje - Vlastnosti digitálních rentgenových zobrazovacích zařízení - Část 1-1: Stanovení detekční kvantové účinnosti - Detektory používané při skiagrafickém zobrazování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62220-1-2 (364730) - červen 2008

Zdravotnické elektrické přístroje - Vlastnosti digitálních rentgenových zobrazovacích zařízení - Část 1-2: Stanovení detekční kvantové účinnosti - Detektory používané v mamografii

340 Kč

ČSN EN 62220-1-3 (364730) - duben 2009

Zdravotnické elektrické přístroje - Vlastnosti digitálních rentgenových zobrazovacích zařízení - Část 1-3: Stanovení detekční kvantové účinnosti - Detektory používané u dynamického zobrazování

350 Kč

ČSN EN 61331-1 ed. 2 (364731) - září 2015 aktuální vydání

Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 1: Stanovení vlastností zeslabení materiálů

340 Kč

ČSN EN 61331-2 ed. 2 (364731) - září 2015 aktuální vydání

Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 2: Průhledné ochranné tabule

230 Kč

ČSN EN 61331-3 ed. 2 (364731) - září 2015 aktuální vydání

Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 3: Ochranné oděvy, brýle a ochranná stínění pacientů

340 Kč

ČSN EN 62494-1 (364732) - červenec 2009

Zdravotnické elektrické přístroje - Expoziční index u digitálních rentgenových zobrazovacích systémů - Část 1: Definice a požadavky pro všeobecnou skiagrafii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61674 ed. 2 (364733) - září 2013 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetry s ionizačními komorami a/nebo polovodičovými detektory pro rentgenovou diagnostiku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61262-1 (364736) - květen 1997

Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 1: Stanovení rozměru vstupního pole

230 Kč

ČSN EN 61262-2 (364736) - květen 1997

Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 2: Stanovení konverzního faktoru

230 Kč

ČSN EN 61262-3 (364736) - květen 1997

Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 3: Stanovení rozložení jasu a jasové nerovnoměrnosti

230 Kč

ČSN EN 61262-4 (364736) - květen 1997

Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 4: Stanovení zkreslení obrazu

230 Kč

ČSN EN 61262-5 (364736) - květen 1997

Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 5: Stanovení detekční kvantové účinnosti

230 Kč

ČSN EN 61262-6 (364736) - květen 1997

Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 6: Stanovení poměru kontrastu a indexu oslnění

230 Kč

ČSN EN 61262-7 (364736) - červenec 1997

Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 7: Stanovení modulační přenosové funkce

340 Kč

ČSN EN 61303 (364737) - duben 1997

Zdravotnické elektrické přístroje - Měřiče aktivity - Zvláštní metody pro stanovení parametrů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.18t

250 Kč

ČSN EN 60613 ed. 2 (364742) - prosinec 2010 aktuální vydání

Elektrické a zatěžovací parametry rentgenových zářičů pro lékařskou diagnostiku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60806 (364743) - leden 2005

Stanovení maximálního symetrického pole záření rentgenek s rotační anodou používaných pro lékařskou diagnostiku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60336 ed. 2 (364744) - březen 2006

Zdravotnické elektrické přístroje - Rentgenové zářiče pro lékařskou diagnostiku - Charakteristiky ohnisek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 3.07t, Z1 7.21t

Norma bude zrušena k 21. lednu 2024 (přejít na náhradu).

492 Kč

ČSN EN IEC 60336 ed. 3 (364744) - červenec 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Rentgenové zářiče pro lékařkou diagnostiku - Rozměry ohniska a související charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN IEC 1170 (364762) - srpen 1997

Radioterapeutické simulátory - Směrnice pro funkční charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61217 ed. 2 (364766) - říjen 2012 aktuální vydání

Radioterapeutické přístroje - Souřadnice, pohyby a stupnice

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60976 (364767) - srpen 2008

Zdravotnické elektrické přístroje - Lékařské urychlovače elektronů - Funkční charakteristiky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 61675-1 ed. 2 (364767) - listopad 2014 aktuální vydání

Radionuklidové zobrazovací přístroje - Charakteristiky a zkušební podmínky - Část 1: Pozitronové emisní tomografy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61675-2 ed. 2 (364767) - květen 2016 aktuální vydání

Radionuklidové zobrazovací přístroje - Charakteristiky a podmínky - Část 2: Gamakamery pro planární, celotělové a SPECT zobrazování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 63073-1 (364767) - červen 2021

Vyhrazené radionuklidové zobrazovací přístroje - Charakteristiky a zkušební podmínky - Část 1: SPECT myokardu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61676 (364768) - srpen 2003

Zdravotnické elektrické přístroje - Měřiče ionizujícího záření používané pro neinvazivní měření napětí rentgenky v diagnostické radiologii

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.09t

475 Kč

ČSN EN IEC 62985 (364773) - květen 2020

Metody výpočtu odhadované velikosti specifické dávky (SSDE) ve výpočetní tomografii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60601-2-40 (364800) - duben 1999

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-40: Zvláštní požadavky na bezpečnost elektromyografů a vyhodnocovačů evokovaných potenciálů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.19t

Norma bude zrušena k 11. lednu 2022 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 60601-3-1 (364800) - říjen 1998

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 3-1: Základní požadavky na vlastnosti transkutánních monitorů parciálního tlaku kyslíku a oxidu uhličitého

230 Kč

ČSN EN 60601-1-3 ed. 2 (364801) - prosinec 2008

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-3: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Radiační ochrana u diagnostických rentgenových zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.14t, Oprava 1 4.16t, A11 10.17t

710 Kč

ČSN EN 60601-2-1 ed. 2 (364801) - červen 2016 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-1: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost urychlovačů elektronů pracujících v rozsahu od 1 MeV do 50 MeV

550 Kč

ČSN EN 60601-2-17 ed. 2 (364801) - leden 2016 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-17: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost automaticky řízených afterloadingových přístrojů pro brachyterapii

440 Kč

ČSN EN 60601-2-18 ed. 2 (364801) - květen 2016 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-18: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost endoskopických přístrojů

440 Kč

ČSN EN 60601-2-29 ed. 2 (364801) - srpen 2009 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-29: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost radioterapeutických stimulátorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 9.12t

405 Kč

ČSN EN 60601-2-43 ed. 2 (364801) - únor 2011 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-43: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro intervenční postupy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 3.16t, A1 10.18t, A2 7.20t

880 Kč

ČSN EN 60601-2-44 ed. 3 (364801) - únor 2010

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-44: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 10.12t, A1 7.13t, A2 12.16t

970 Kč

ČSN EN 60601-2-45 ed. 3 (364801) - listopad 2011

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-45: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost mamografických rentgenových zařízení a mamografických stereotaktických přístrojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.16t

780 Kč

ČSN EN 60601-2-54 (364801) - květen 2010

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-54: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro skiagrafii a skiaskopii

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.15t, A2 10.19t

970 Kč

ČSN EN 60601-2-57 (364801) - prosinec 2011

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-57: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů obsahujících nelaserový světelný zdroj určených pro terapeutické, diagnostické, monitorovací a kosmetické/estetické použití

350 Kč

ČSN EN 60601-2-63 (364801) - listopad 2015

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-63: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost stomatologických extraorálních rentgenových zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.20t

565 Kč

ČSN EN 60601-2-64 (364801) - listopad 2015

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-64: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických elektrických přístrojů se svazkem lehkých iontů

550 Kč

ČSN EN 60601-2-65 (364801) - červenec 2013

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-65: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost stomatologických intraorálních rentgenových zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.20t

630 Kč

ČSN EN 60601-2-68 (364801) - listopad 2015

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-68: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů využívajících rentgenové záření pro obrazem řízenou radioterapii používaných s urychlovači elektronů, s přístroji pro terapii svazkem lehkých iontů a s radionuklidovými terapeutickými ozařovači

550 Kč

ČSN EN 60601-2-8 ed. 2 (364801) - leden 2016 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-8: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost terapeutických rentgenových přístrojů pracujících v rozsahu 10 kV až 1 MV

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.16t, Oprava 1 4.19t

495 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-22 ed. 3 (364801) - květen 2021 nové vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-22: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost chirurgických, kosmetických, terapeutických a diagnostických laserových přístrojů

350 Kč

ČSN EN 62274 (364804) - březen 2006

Zdravotnické elektrické přístroje - Bezpečnost záznamových a verifikačních systémů pro radioterapii

230 Kč

ČSN EN 61910-1 (364810) - červen 2015

Zdravotnické elektrické přístroje - Dokumentace dávky záření - Část 1: Strukturované zprávy o radiační dávce ve skiagrafii a skiaskopii

350 Kč

ČSN EN 62563-1 (364815) - listopad 2010

Zdravotnické elektrické přístroje - Zdravotnické zobrazovací systémy - Část 1: Metody hodnocení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

800 Kč

ČSN EN 62464-1 (364840) - leden 2008

Přístroje pro zdravotnické zobrazení s využitím magnetické rezonance - Část 1: Stanovení základních parametrů kvality obrazu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 17. lednu 2022 (přejít na náhradu).

622 Kč

ČSN EN IEC 62464-1 ed. 2 (364840) - září 2019

Přístroje pro zdravotnické zobrazení s využitím magnetické rezonance - Část 1: Stanovení základních parametrů kvality obrazu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 62570 (364845) - prosinec 2015

Normalizovaný způsob značení zdravotnických prostředků a jiných předmětů v prostředí magnetické rezonance z hlediska bezpečnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61266 (364884) - říjen 1997

Ultrazvuk - Použití kapesního dopplerovského detektoru při detekci srdečních ozev plodu - Provozní požadavky, metody měření a dokumentace výsledků

350 Kč

ČSN EN 61206 (364885) - prosinec 1997

Ultrazvuk - Dopplerovský systém s kontinuální vlnou - Zkušební postupy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61847 (364887) - srpen 1999

Ultrazvuk - Chirurgické systémy - Měření a deklarace základních výstupních charakteristik

350 Kč

ČSN EN 61846 (364888) - srpen 1999

Ultrazvuk - Litotryptory s rázovou vlnou - Charakteristiky polí

340 Kč

ČSN EN 61223-2-4 (854012) - duben 1997

Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-4: Zkoušky stálosti - Kamery pro trvalý záznam

340 Kč

ČSN EN 61223-2-5 (854012) - duben 1997

Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-5: Zkoušky stálosti - Obrazové displeje

350 Kč

ČSN EN 61223-2-6 ed. 2 (854012) - prosinec 2007 aktuální vydání

Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-6: Zkoušky stálosti - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61223-3-2 ed. 2 (854012) - březen 2009 aktuální vydání

Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-2: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u mamografických rentgenových zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 61223-3-3 (854012) - srpen 1998

Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-3: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u rentgenových zařízení pro digitální substrakční angiografii (DSA)

340 Kč

ČSN EN 61223-3-4 (854012) - červen 2001

Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-4: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u stomatologických rentgenových zařízení

350 Kč

ČSN EN 61223-3-5 (854012) - červen 2005

Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-5: Přejímací zkoušky - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.07t, Z1 5.20t

Norma bude zrušena k 21. říjnu 2022 (přejít na náhradu).

402 Kč

ČSN EN IEC 61223-3-5 ed. 2 (854012) - květen 2020

Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-5: Přejímací zkoušky a zkoušky stálosti - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 61223-3-6 (854012) - září 2020

Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-6: Přejímací zkoušky a zkoušky stálosti - Zobrazovací proces u mamografických rentgenových zařízení v režimu mamografické tomosyntézy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN IEC 1223-1 (854012) - srpen 1999 aktuální vydání

Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 1: Všeobecná hlediska

230 Kč

ČSN IEC 1223-2-1 (854012) - září 1999 aktuální vydání

Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-1: Zkoušky stálosti - Vyvolávací automaty

340 Kč