ČSN EN 60731 ed. 2 (364727) Aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetry s ionizačními komorami používané v radioterapii

Objednat
Cena: 770 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 60731 ed. 2 stanovuje požadavky na funkční charakteristiky radioterapeutických dozimetrů, určených k měření absorbované dávky ve vodě nebo kermy ve vzduchu (a jejich příkonů a prostorového rozložení) v ozařovacích polích s fotony, elektrony nebo těžkými ionty, používaných v radioterapii.
Norma neplatí pro systémy monitorování dávky vestavěné do radioterapeutických ozařovačů, ani pro studnové komory, používané ke kalibraci brachyterapeutických zdrojů a pro prostředky používané pro zkoušky stálosti.
Normu lze použít pro následující typy dozimetrů:
a) provozní dozimetry, normálně používané pro měření povrchové kožní nebo dutinové dávky u pacientů in vivo;
b) referenční dozimetry, normálně používané pro kalibraci provozních dozimetrů;
c) skenovací dozimetry, normálně používané pro měření relativního rozložení dávky se skenovacím systémem jako je automatický vodní fantom.
Předmětem této normy je:
- stanovení požadavků na uspokojivou úroveň funkčních charakteristik radioterapeutických dozimetrů;
- standardizace metod pro zjištění shody s touto úrovní funkčních charakteristik.
Jsou stanoveny tři úrovně funkčních charakteristik:
- nižší úroveň funkčních charakteristik pro provozní dozimetry;
- vyšší úroveň funkčních charakteristik pro referenční dozimetry;
- specifická úroveň funkčních charakteristik pro skenovací dozimetry.
Toto vydání ČSN EN 60731 ed. 2 je technickou revizí předchozího vydání z roku 1999, které zrušuje a nahrazuje. Technické modifikace se týkají funkčních charakteristik radioterapeutických dozimetrů určených pro měření absorbované dávky ve vodě nebo kermy ve vzduchu v ozařovacích polích s těžkými ionty a skenovacích dozimetrů normálně používaných pro měření relativního rozložení absorbované dávky se skenovacím systémem jako je automatický vodní fantom.

Označení ČSN EN 60731 ed. 2 (364727)
Katalogové číslo 91354
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 10. 2012
Datum účinnosti 1. 11. 2012
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 108 stran formátu A4
EAN kód 8590963913544
Tato norma nahradila ČSN EN 60731 (364727) z července 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)