ČSN EN 60731 (364727) Zrušená norma

Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetry s ionizačními komorami používané v radioterapii

ČSN EN 60731 Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetry s ionizačními komorami používané v radioterapii
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60731:1997. Evropská norma EN 60731:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 60731:1997 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na funkční charakteristiky radioterapeutických dozimetrů, definovaných v čl.3.1, určených k měření absorbované dávky ve vodě nebo kermy ve vzduchu (a jejich příkonů) ve fotonových nebo elektronových ozařovacích polích, používaných v radioterapii. Tato norma neplatí pro systémy monitorování dávky, vestavěné do radioterapeutických ozařovačů, ani pro studnové komory, používané ke kalibraci brachyterapeutických zdrojů. Předmětem této normy je: a) stanovení požadavků na uspokojivou úroveň funkčních charakteristik radioterapeutických dozimetrů, b) standardizace metod pro zjištění shody s touto úrovní funkčních charakteristik. Rozsáhlá norma (cca 87 stran) obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Rozsah platnosti a předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Všeobecné požadavky, kapitolu 5 - Požadavky na provozní vlastnosti sestavy komory, kapitolu 6 - Požadavky na provozní vlastnosti měřicí sestavy, kapitolu 7 - Požadavky na provozní vlastnosti zařízení pro kontrolu stability, kapitolu 8 - Konstrukční požadavky, souvisící s provozními charakteristikami, kapitolu 9 - Značení a kapitolu 10 - Průvodní dokumentace. Dále norma uvádí normativní Přílohu A, informativní Přílohy B, C a normativní Přílohu ZA. ČSN EN 60731 (36 4727) byla vydána v červenci 1999. Nahradila ČSN IEC 731 + A1 (36 4727) ze srpna 1997.

Označení ČSN EN 60731 (364727)
Katalogové číslo 55093
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 7. 1999
Datum účinnosti 1. 8. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 88 stran formátu A4
EAN kód 8590963550930
Změny a opravy A1 6.03t, Z1 10.12t
Norma byla zrušena k 14. 3. 2015
a nahrazena ČSN EN 60731 ed. 2 (364727)
Tato norma nahradila ČSN IEC 731 +A1 (364727) z srpna 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)