Třída 3698 - Zpracování a výměna dokumentů

Zobrazit obsah třídy 36 - Elektrotechnika

ČSN ISO/IEC 27031 (369801) - leden 2016

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro připravenost informačních a komunikačních technologií pro kontinuitu činnosti organizace

350 Kč

ČSN EN ISO/IEC 18045 (369805) - srpen 2020

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Metodika pro hodnocení bezpečnosti IT

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 050 Kč

ČSN EN 17640 (369806) - únor 2023

Metodika hodnocení kybernetické bezpečnosti pro ICT produkty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ISO/IEC 11581-1 (369814) - leden 2002

Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 1: Všeobecně

190 Kč

ČSN ISO/IEC 11581-2 (369814) - květen 2001

Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 2: Ikony objektů

350 Kč

ČSN ISO/IEC 11581-3 (369814) - únor 2002

Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 3: Ikony ukazatelů

190 Kč

ČSN ISO/IEC 11581-6 (369814) - červenec 2000

Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 6: Ikony akcí

230 Kč

ČSN ISO/IEC TR 10183-1 (369823) - prosinec 1995

Informační technika. Textové a kancelářské systémy, architektura kancelářských dokumentů (ODA) a formát výměny. Technická zpráva o zkoušení implementací ISO 8613. Část 1: Metodika zkoušení

340 Kč

ČSN ISO/IEC TR 10183-2 (369823) - leden 1996

Informační technika. Textové a kancelářské systémy. Architektura kancelářských dokumentů (ODA) a formát výměny. Technická zpráva o zkoušení implementací ISO 8613. Část 2: Osnova pro abstraktní testovací případy

550 Kč

ČSN ISO/IEC 10166-1 (369824) - leden 1996

Informační technika. Textové a kancelářské systémy. Archivace a vyhledávání dokumentů (DFR). Část 1: Definice a procedury abstraktní služby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.1 5.99t, Amd.2 5.99t

1 365 Kč

ČSN ISO/IEC 10166-2 (369824) - leden 1996

Informační technika. Textové a kancelářské systémy. Archivace a vyhledávání dokumentů (DFR). Část 2: Specifikace protokolu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.1 12.98t, Amd.2 1.99t

445 Kč

ČSN ISO/IEC 10741-1 +Amd.1 (369828) - duben 1999

Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů - Dialogová interakce - Část 1: Řízení kurzoru pro editování textu

230 Kč

ČSN ISO/IEC 10175-1 +Cor.1 (369829) - červenec 1999

Informační technologie - Textové a kancelářské systémy - Aplikace pro tisk dokumentů (DPA) - Část 1: Definice a procedury abstraktní služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 10175-2 (369829) - červenec 1999

Informační technologie - Textové a kancelářské systémy - Aplikace pro tisk dokumentů (DPA) - Část 2: Specifikace protokolu

230 Kč

ČSN ISO/IEC 10175-3 (369829) - červenec 2003

Informační technologie - Textové a kancelářské systémy - Aplikace pro tisk dokumentů (DPA) - Část 3: Definice a procedury abstraktní služby managementu

550 Kč

ČSN ISO/IEC 15445 (369831) - únor 2002

Informační technologie - Jazyky pro popis dokumentů a jejich zpracování - Hypertextový vyznačovací jazyk (HTML)

340 Kč

ČSN ISO/IEC 13714 (369835) - červenec 1999

Informační technologie - Zpracování dokumentů a související komunikace - Uživatelské rozhraní k telefonním službám - Aplikace zpracování hlasových zpráv

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 14755 (369836) - červen 1999

Informační technologie - Vstupní metody pro zavádění znaků z repertoáru ISO/IEC 10646 na klávesnici nebo jiném vstupním zařízení

230 Kč

ČSN ISO/IEC 14834 (369837) - listopad 1998

Informační technologie - Distribuované zpracování transakcí - Specifikace XA

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 14754 (369839) - listopad 2000

Informační technologie - Rozhraní založená na peru - Obecné pohyby při editování textu v systémech založených na peru

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 15411 (369840) - únor 2001

Informační technologie - Segmentovaná uspořádání klávesnice

230 Kč

ČSN ISO/IEC 15412 (369841) - únor 2001

Informační technologie - Uspořádání klávesnic přenosných počítačů

190 Kč

ČSN ISO/IEC 13673 (369842) - květen 2001

Informační technologie - Zpracování dokumentů a související komunikace - Testování shody pro systémy používající standardní univerzální vyznačovací jazyk (SGML)

440 Kč

ČSN ISO/IEC 18035 (369843) - únor 2004

Informační technologie - Symboly a funkce ikon pro řízení multimediálních softwarových aplikací

340 Kč

ČSN ISO/IEC 18036 (369844) - listopad 2004

Informační technologie - Symboly a funkce ikon pro nástrojové lišty prohlížečů World Wide Web

230 Kč

ČSN ISO/IEC 26300 (369845) - únor 2008

Informační technologie - Formát otevřeného dokumentu pro kancelářské aplikace (OpenDocument) v1.0

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

5 100 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27037 (369846) - leden 2017

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro identifikaci, sběr, získávání a uchovávání digitálních důkazů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27038 (369847) - leden 2017

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Specifikace pro digitální zpracování dokumentů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27040 (369849) - leden 2017

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Zabezpečení úložišť dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27041 (369850) - leden 2017

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice k zajištění vhodných a přiměřených metod zjišťování kolizních stavů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27042 (369851) - leden 2017

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro analýzu a interpretaci uložených digitálních dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27043 (369852) - leden 2017

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Principy a procesy zjišťování kolizních stavů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO/IEC 19792 (369858) - leden 2016

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Hodnocení bezpečnosti biometriky

440 Kč

ČSN ISO/IEC 19989-1 (369859) - prosinec 2021

Bezpečnost informací - Kritéria a metodika pro hodnocení bezpečnosti biometrických systémů - Část 1: Rámec

550 Kč

ČSN ISO/IEC 19989-2 (369859) - květen 2022

Bezpečnost informací - Kritéria a metodika pro hodnocení bezpečnosti biometrických systémů - Část 2: Výkonnost biometrického rozpoznávání

350 Kč

ČSN ISO/IEC 19989-3 (369859) - květen 2022

Bezpečnost informací - Kritéria a metodika pro hodnocení bezpečnosti biometrických systémů - Část 3: Detekce prezentačního útoku

340 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-1 (369860) - červen 2013 aktuální vydání

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 1: Struktura

350 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-10 (369860) - duben 2008

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 10: Data geometrického obrysu ruky

350 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-11 (369860) - květen 2014

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 11: Zpracovaná dynamická data podpisu/značky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 5.16t

570 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-13 (369860) - únor 2019

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 13: Hlasová data

350 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-15 (369860) - leden 2019

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 15: Data obrazu dlaňových rýh

340 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-2 (369860) - srpen 2013 aktuální vydání

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 2: Data markantů prstu

590 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-3 (369860) - březen 2008

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 3: Spektrální data vzoru prstu

550 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-4 (369860) - září 2017 aktuální vydání

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 4: Data obrazu prstu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd. 2 10.17t, Amd. 1 10.17t

1 160 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-5 (369860) - červenec 2013 aktuální vydání

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 5: Data obrazu obličeje

770 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-6 (369860) - červen 2013 aktuální vydání

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 6: Data obrazu duhovky

340 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-8 (369860) - únor 2014 aktuální vydání

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 8: Kosterní data vzoru prstu

590 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-9 (369860) - červen 2013 aktuální vydání

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 9: Data vaskulárního obrazu

340 Kč

ČSN ISO/IEC 19795-2 (369861) - březen 2009

Informační technologie - Testování a hodnocení výkonnosti biometrik - Část 2: Metodologie testování pro hodnocení technologie a scénáře

440 Kč

ČSN ISO/IEC 19795-4 (369861) - červenec 2009

Informační technologie - Testování a hodnocení výkonnosti biometrik - Část 4: Testování výkonnosti interoperability

440 Kč

ČSN ISO/IEC 19795-7 (369861) - červen 2014

Informační technologie - Testování a podávání zpráv o biometrické výkonnosti - Část 7: Testování algoritmů biometrického porovnávání na kartě

350 Kč

ČSN ISO/IEC TR 19795-3 (369861) - květen 2009

Informační technologie - Testování a hodnocení výkonnosti biometrik - Část 3: Testování specifické pro danou modalitu

340 Kč

ČSN ISO/IEC 30107-2 (369862) - březen 2019

Informační technologie - Detekce biometrického prezentačního útoku - Část 2: Datové formáty

340 Kč

ČSN ISO/IEC 30107-3 (369862) - březen 2019

Informační technologie - Detekce biometrického prezentačního útoku - Část 3: Testování a podávání zpráv

350 Kč

ČSN ISO/IEC 30107-4 (369862) - duben 2021

Informační technologie - Detekce biometrického prezentačního útoku - Část 4: Profil pro testování mobilních zařízení

230 Kč

ČSN ISO/IEC 30137-1 (369863) - říjen 2020

Informační technologie - Využití biometriky v dohledových kamerových systémech - Část 1: Návrh a specifikace systému

440 Kč

ČSN ISO/IEC 19785-4 (369864) - leden 2012

Informační technologie - Společný rámec formátů biometrické výměny - Část 4: Specifikace formátu bezpečnostního bloku

340 Kč

ČSN ISO/IEC 17788 (369865) - duben 2017

Informační technologie - Cloud computing - Přehled a slovník

230 Kč

ČSN ISO/IEC 17789 (369866) - květen 2017

Informační technologie - Cloud computing - Referenční architektura

570 Kč

ČSN ISO/IEC 19086-1 (369867) - březen 2018

Informační technologie - Cloud computing - Rámec dohody o úrovni služeb (SLA) - Část 1: Přehled a pojmy

350 Kč

ČSN ISO/IEC 19086-2 (369867) - březen 2020

Cloud computing - Rámec dohody o úrovni služeb (SLA) - Část 2: Model metrik

440 Kč

ČSN ISO/IEC 19086-3 (369867) - březen 2019

Informační technologie - Cloud computing - Rámec dohody o úrovni služeb (SLA) - Část 3: Základní požadavky pro shodu

230 Kč

ČSN ISO/IEC 19086-4 (369867) - únor 2020

Cloud computing - Rámec dohody o úrovni služeb (SLA) - Část 4: Komponenty bezpečnosti a ochrany Pll

340 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19790 (369879) - srpen 2020

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnostní požadavky na kryptografické moduly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN P CEN/TS 15480-1 (369881) - září 2013 aktuální vydání

Systémy s identifikačními kartami - Evropská občanská karta - Část 1: Charakteristiky fyzikální, elektrické a protokolu přenosu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15480-5 (369881) - září 2013

Systémy s identifikačními kartami - Evropská občanská karta - Část 5: Obecná doporučení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 16428 (369881) - červen 2013

Profily biometrické interoperability - Nejlepší praxe pro snímání najednou všech deseti otisků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 419211-2 (369882) - listopad 2013

Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 2: Přístroje na generování klíče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 419211-3 (369883) - duben 2014

Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 3: Přístroje na přenos klíče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 419211-4 (369884) - duben 2014

Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 4: Rozšíření pro zařízení na generování klíče a spolehlivá komunikace s aplikací generování certifikátu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 419211-5 (369885) - květen 2014

Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 5: Rozšíření pro zařízení na generování klíče a spolehlivá komunikace s aplikací vytvářející podpis

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 419211-1 (369888) - březen 2015

Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 1: Přehled

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 419211-6 (369889) - březen 2015

Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 6: Rozšíření pro zařízení pro importování klíče a důvěryhodná komunikace s aplikací vytvářející podpis

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 419212-1 ed. 2 (369890) - leden 2018

Aplikační rozhraní pro prvky zabezpečení pro elektronickou identifikaci, autentizaci a důvěryhodné služby - Část 1: Úvod a obecné definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 419212-2 ed. 2 (369890) - duben 2018

Aplikační rozhraní pro prvky zabezpečení pro elektronickou identifikaci, autentizaci a důvěryhodné služby - Část 2: Služby podpisu a úředního razítka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 419212-3 (369890) - leden 2018

Aplikační rozhraní pro prvky zabezpečení pro elektronickou identifikaci, autentizaci a důvěryhodné služby - Část 3: Protokoly autentizace zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 419212-4 (369890) - červenec 2018

Aplikační rozhraní pro prvky zabezpečení pro elektronickou identifikaci, autentizaci a důvěryhodné služby - Část 4: Protokoly pro ochranu osobních údajů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 419212-5 (369890) - červenec 2018

Aplikační rozhraní pro prvky zabezpečení pro elektronickou identifikaci, autentizaci a důvěryhodné služby - Část 5: Důvěryhodné elektronické služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 419221-5 (369891) - říjen 2018

Profily ochrany pro TSP kryptografické moduly - Část 5: Kryptografický modul pro důvěryhodné služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 419241-1 (369892) - listopad 2018

Důvěryhodné systémy podporující podpisový server - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 419241-2 (369892) - červenec 2019

Důvěryhodné systémy podporující podpisový server - Část 2: Profil ochrany pro zařízení QSCD pro serverový podpis

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 419231 (369893) - leden 2020

Profily ochrany pro důvěryhodné systémy podporující vyznačení času

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč
foo