ČSN ISO/IEC 19795-1 (369861)

Informační technologie - Testování biometrické výkonnosti a podávání zpráv - Část 1: Principy a rámec

ČSN ISO/IEC 19795-1 Informační technologie - Testování biometrické výkonnosti a podávání zpráv - Část 1: Principy a rámec
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument:
- stanovuje obecné zásady pro testování výkonnosti biometrických systémů z hlediska chybovosti a měr propustnosti pro účely zahrnující měření výkonnosti, předpovídání výkonnosti, porovnávání výkonnosti a ověřování konformity se stanovenými požadavky na výkonnost;
- specifikuje metriky výkonnosti pro biometrické systémy;
- specifikuje požadavky na záznam testovacích dat a podávání zpráv o výsledcích testů; a
- specifikuje požadavky na testovací protokoly s cílem:
- omezit zkreslení způsobené nevhodným sběrem dat nebo analytickými postupy;
- pomoci dosáhnout nejlepšího odhadu výkonnosti v praktickém nasazení s vynaloženým úsilím;
- zlepšit pochopení limitů použitelnosti výsledků testů.
Tento dokument je použitelný pro empirické testování výkonnosti biometrických systémů a algoritmů prostřed-nictvím analýzy skóre porovnání a rozhodnutí, které systém vydává, aniž by vyžadoval podrobnou znalost algoritmů systému nebo základního rozložení biometrických charakteristik v zájmové populaci.
Do oblasti působnosti tohoto dokumentu nespadá měření chybovosti a měr propustnosti u osob, které se zá-měrně snaží narušit zamýšlené fungování biometrického systému (např. prezentačními útoky).

Označení ČSN ISO/IEC 19795-1 (369861)
Katalogové číslo 518722
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 5. 2024
Datum účinnosti 1. 6. 2024
Jazyk čeština
Počet stran 72 stran formátu A4
EAN kód 8596135187225
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 19795-2 (369861)
Informační technologie - Testování a hodnocení výkonnosti biometrik - Část 2: Metodologie testování pro hodnocení technologie a scénáře

ČSN ISO/IEC 19795-4 (369861)
Informační technologie - Testování a hodnocení výkonnosti biometrik - Část 4: Testování výkonnosti interoperability

ČSN ISO/IEC 19795-7 (369861)
Informační technologie - Testování a podávání zpráv o biometrické výkonnosti - Část 7: Testování algoritmů biometrického porovnávání na kartě

ČSN ISO/IEC TR 19795-3 (369861)
Informační technologie - Testování a hodnocení výkonnosti biometrik - Část 3: Testování specifické pro danou modalitu

foo