ČSN ISO/IEC 11581-2 (369814)

Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 2: Ikony objektů

ČSN ISO/IEC 11581-2 Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 2: Ikony objektů
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma ČSN ISO/IEC 11581-2 Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 2: Ikony objektů popisuje ikony, které se objevují na obrazovce a uživatelé s nimi mohou manipulovat. Tato část je zaměřena pouze na ikony objektů, další druhy ikon (ikony akcí, ikony ukazatelů, řídicí ikony a ikony nástrojů) jsou obsahem ostatních částí této normy. Ikony objektů jsou podmnožinou ikon, která znázorňuje objekty vytvářející doménu systému nebo aplikace a se kterými uživatelé manipulují při své práci. Tyto ikony se odlišují od ostatních ikon tím, že zprostředkovávají interakce uživatelů se softwarovými aplikacemi a mohou být přesunovány a otvírány. Ikony objektů jsou obrazy, které znázorňují funkce pomocí asociací s podobnými fyzickými objekty.
V této části normy jsou především obecně stanoveny požadavky a doporučení pro ikony objektů, které se týkají grafického vyjádření ikony a vztahu k funkci ikony. Popisuje se zde obecná koncepce tvorby ikony, která začíná od uživatelem interpretovaného objektu (např. tiskárna), od kterého se odvozuje funkce (např. funkce tisku), vytváří se abstraktní objekt (např. tiskové zařízení), z toho pak generický objekt (např. tiskárna osobního počítače) a nakonec se vytváří konkrétní objekt (např. inkoustová tiskárna na stole uživatele). Tento konkrétní objekt se skládá ze součástí (např. tiskárna a list papíru), které mají v normě své grafické vyjádření a nakonec se vytvoří prezentovaná ikona.
Jádrem této části normy je 7. kapitola obsahující specifikaci ikon objektů. Ikony objektů jsou zde rozděleny do dvou základních skupin: základní ikony objektů a druhotné ikony objektů. V základních ikonách jsou popsány tyto objekty: dokument, složka, registratura, pošta, tiskárna, telefon, telefax, disketa a odpadkový koš. V druhotných ikonách objektů jsou popsány ikony příslušenství (kalendář, kalkulačka) a ikony systémového prostředí (hodiny, displej, klávesnice, myš, síť, zvukové zařízení). Pro každou ikonu objektu jsou jednotně uvedeny: primární funkce, konkrétní prvek, součásti, grafické vyjádření a specifické variace.
Norma je překladem anglického originálu ISO/IEC 11581-2:2000 a obsahuje 31 stran.

Označení ČSN ISO/IEC 11581-2 (369814)
Katalogové číslo 61790
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 5. 2001
Datum účinnosti 1. 6. 2001
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963617909
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 11581-1 (369814)
Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 1: Všeobecně

ČSN ISO/IEC 11581-3 (369814)
Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 3: Ikony ukazatelů

ČSN ISO/IEC 11581-6 (369814)
Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 6: Ikony akcí