Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN ISO/IEC 11581-1 (369814)

Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 1: Všeobecně

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 3698 Zpracování a výměna dokumentů

ICS: 35.240.20 Aplikace informační technologie v kancelářské práci

Anotace obsahu normy

Norma ČSN ISO/IEC 11581 Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon se skládá ze šesti částí (ikony všeobecně, ikony objektů, ikony ukazatelů, řídicí ikony, ikony nástrojů a ikony akcí. Mezinárodní norma byly zpracována v ISO/IEC JTC 1 (informační technologie) subkomisí SC 7 (uživatelská rozhraní). Norma se zabývá všemi druhy ikon, které se používají na zobrazovacích terminálech k usnadnění interakce mezi počítačovými aplikacemi ( softwarovými produkty) a jejich uživateli. Tato část normy ve svém úvodu uvádí základní informace o ikonách a jejich vztahu k ostatním objektům na obrazovce a jakým způsobem jsou organizovány její části.
Tato část normy poskytuje základní koncepční schéma pro vývoj a návrh ikon a pro jejich aplikaci na obrazovkách. Tato část obsahuje všeobecné požadavky a doporučení pro ikony a globální variace ke grafickému znázornění ikon. Ostatní části této normy obsahují pak pro jednotlivé ikony grafické vyjádření ikony a popis funkčnosti každé ikony.
V základní kapitole této části normy (schéma koncepce) se popisuje obecná koncepce tvorby ikony, která začíná od uživatelem interpretovaného objektu (např. tiskárna), od kterého se odvozuje funkce (např. funkce tisku), abstrakcí vzniká objekt (např. tisknoucí věci), z toho pak generický objekt (např. tiskárna osobního počítače) a ten se mění na konkrétní prvek (např. inkoustovou tiskárnu). Tento konkrétní prvek se skládá ze základních jednotek a ty se mění na grafické součástí (např. tiskárna a list papíru), které mají své grafické vyjádření a nakonec vytvářejí prezentovanou ikonu. Celý tento postup je zasazen do metaforického prostředí (kancelářský stůl).
Dále se zde popisují uvedené prvky schématu koncepce (metafora, funkce, abstrakce, generický objekt, konkrétní prvek, základní jednotky, grafické součásti, grafické vyjádření a prezentovaná ikona) a uvádí se příklad pro tři druhy ikon (tiskárna jako ikona objektu, šipka jako ikona ukazatele a malířská štětka jako ikona nástroje).
V kapitole požadavky a doporučení pro ikony se v požadavcích stanoví pravidla pro vzhled ikony, srozumitelnost a rozlišitelnost ikony, vztah k ergonomickým požadavkům, k interakci uživatele a některá upřesnění ke grafickému vyjádření ikon. V doporučeních se pak stanoví pravidla pro vizuální vzhled ikony, zajištění přenositelnosti na různá zařízení, pro srozumitelnost a zvládnutelnost uživatelem. V článku globální variace se uvádí variace, které mohou být obecně použity při návrhu ikon, aby se přizpůsobily specifickým návrhovým stylům (jedná se především o malování čar, popis atributů rohu, zvyšování úrovní podrobností pro dosažení reálnější podoby ikony).
Tato část normy obsahuje také základní definice, které se používají pro všechny části.
Norma je překladem anglického originálu ISO/IEC 11581-1:2000 a obsahuje 13 stran.

Označení ČSN ISO/IEC 11581-1 (369814)
Katalogové číslo 63376
Cena 190 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 1. 2002
Datum účinnosti 1. 2. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963633763
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 11581-2 (369814)
Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 2: Ikony objektů

ČSN ISO/IEC 11581-3 (369814)
Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 3: Ikony ukazatelů

ČSN ISO/IEC 11581-6 (369814)
Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 6: Ikony akcí