ČSN ISO/IEC 11581-3 (369814)

Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 3: Ikony ukazatelů

ČSN ISO/IEC 11581-3 Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 3: Ikony ukazatelů
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma ČSN ISO/IEC 11581-3 Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 3: Ikony ukazatelů popisuje ikony, které jsou používány pro označování ohniska v rámci systému nebo aplikace. Objevují se na obrazovce a uživatelé s nimi mohou manipulovat pomocí myši nebo jiného vstupního zařízení včetně klávesnice. Tato část je zaměřena pouze na ikony ukazatelů, další druhy ikon (ikony akcí, ikony objektů, řídicí ikony a ikony nástrojů) jsou obsahem ostatních částí této normy.
V této části normy jsou definovány ikony, které jsou logicky spjaty s fyzickým vstupním zařízením a uživatel s nimi manipuluje při interakci s ostatními prvky obrazovky. Tato část normy popisuje interakci uživatele s ikonami ukazatelů na obrazovce a jejich vzhled.
Pro účely této části platí termíny a definice uvedené v první a druhé části a čtyři další definice uvedené zde. Jsou to definice pro kurzor, přírůstek, žhavý bod a ukazovací zařízení.
V kapitole funkce ikon ukazatelů se uvádí popis tří základních funkcí, které musí ikony ukazatelů plnit (alespoň jednu z nich). Tyto základní funkce zahrnují označování, vybírání a manipulování. Funkce označování poskytuje uživateli schopnost označit umístění na obrazovce. Funkce vybírání poskytuje pro uživatele schopnost jednoznačně identifikovat objekt, který je určen jako cíl následné činnosti. Funkce manipulování poskytuje uživateli schopnost dále řídit vybrané objekty, včetně oblasti pro editování textu a grafiky.
V kapitole požadavky a doporučení pro ikony ukazatelů jsou uvedeny základní požadavky na zobrazování ikony ukazatele, definuje se ohnisko a žhavý bod, který musí ikona obsahovat, stanoví se pravidla pro přesun ikony ukazatele a zpětnou vazbu k uživateli. V části pro doporučení se stanoví doporučení pro barvy a zpětnou vazbu.
V kapitole specifikace implicitní ikony ukazatele se stanoví, že tato ikona musí být dostupná v okamžiku prvního spuštění grafického uživatelského rozhraní a v každé další vhodné době. Tato ikona musí mít k dispozici funkce označování, vybírání, otevírání a manipulování.
V kapitole doporučení pro grafická vyjádření ostatních ikon ukazatelů se stanoví, jaké funkce, jak vypadá ( včetně obrázku) a specifické variace následujících ikon ukazatelů: ikona ukazatele řízení okraje, ikona ukazatele textu, zaměřovacího kříže a ikona ukazatele přetížení.
Norma je překladem anglického originálu ISO/IEC 11581-3:2000 a obsahuje 11 stran.

Označení ČSN ISO/IEC 11581-3 (369814)
Katalogové číslo 63513
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 2002
Datum účinnosti 1. 3. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963635132
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 11581-1 (369814)
Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 1: Všeobecně

ČSN ISO/IEC 11581-2 (369814)
Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 2: Ikony objektů

ČSN ISO/IEC 11581-6 (369814)
Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 6: Ikony akcí