ČSN ISO/IEC 19792 (369858)

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Hodnocení bezpečnosti biometriky

ČSN ISO/IEC 19792 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Hodnocení bezpečnosti biometriky
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ISO/IEC 19792:2009 specifikuje subjekty, které mají být řešeny. Pokrývá aspekty specifické pro biometriku a principy, které se mají vzít v úvahu v průběhu hodnocení bezpečnosti biometrického systému. Nezabývá se nebiometrickými aspekty, které mohou tvořit část celého hodnocení bezpečnosti systému používajícího biometrickou technologii (například požadavky na databáze nebo komunikační kanály). Není cílem ISO/IEC 19792:2009 definovat jakoukoliv konkrétní me-todiku pro hodnocení bezpečnosti biometrických systémů, ale je zaměřena na základní poža-davky. Požadavky v ISO/IEC 19792:2009 jsou nezávislé na jakémkoliv hodnocení nebo certifi-kačním schématu a je nutné je začlenit a upravit před jejich použitím v kontextu konkrétního schématu.
Tato mezinárodní norma je důležitá pro komunity hodnotitelů i vývojářů.
Specifikuje požadavky na hodnotitele a poskytuje návod k provádění hodnocení bezpečnosti bi-ometrického systému; slouží k informování vývojářů o požadavcích na hodnocení biometrické bezpečnosti, aby je tak pomohla připravit pro hodnocení bezpečnosti.
Ačkoliv je tato mezinárodní norma nezávislá na jakémkoliv specifickém schématu hodnocení, mohla by sloužit jako rámec pro vývoj konkrétních metodologií hodnocení a testování k integrování požadavků pro biometrická hodnocení do existujících schémat hodnocení a certifikací.

Označení ČSN ISO/IEC 19792 (369858)
Katalogové číslo 98483
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 1. 2016
Datum účinnosti 1. 2. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963984834
Dostupnost skladem (tisk na počkání)