ČSN ISO/IEC 15411 (369840)

Informační technologie - Segmentovaná uspořádání klávesnice

ČSN ISO/IEC 15411 Informační technologie - Segmentovaná uspořádání klávesnice
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma ISO/IEC 15411 Informační technologie - Segmentovaná uspořádání klávesnice byla připravena společnou technickou komisí ISO/IEC JTC 1 Informační technologie, subkomisí SC 35, Uživatelská rozhraní a byla převzata do souboru ČSN překladem.
V této normě jsou uvedeny technické požadavky, které jsou důležité pro trojrozměrné uspořádání segmentovaných klávesnic. Segmentace abecedně číslicového úseku klávesnice umožňuje, aby dva segmenty byly uspořádány v různých rovinách a nelineárně. Segmentované klávesnice jsou určeny pro umožnění změny uspořádání segmentů klávesnice podle uživatele. Změněná orientace může dovolit uživateli získat větší pohodlí, oddálit počátek únavy a omezit možnost bolesti.
Tato mezinárodní norma definuje lišící se požadavky nezbytné při úvahách o různých typech segmentovaných klávesnic. Předmětem této mezinárodní normy jsou segmentované klávesnice tradičního stylu, do kterých jsou zahrnuty nastavitelné segmentované klávesnice a segmentované klávesnice s pevným úhlem.
Norma navazuje na dvě základní skupiny norem: normu ISO/IEC 9241 (Ergonomické požadavky na kancelářskou práci se zobrazovacími terminály) a normu ISO/IEC 9995 (Uspořádání klávesnic pro textové a kancelářské systémy). Norma definuje řadu termínů z oblasti technické (např. klávesnice, editační, funkční, abecedně číslicový a číslicový úsek), z oblasti ergonomické (např. neutrální polohu zápěstí, ohnutí ramen) a v řadě případů se odvolává na definice v ergonomické normě ISO 9241.
Ve čtvrté kapitole jsou stanoveny základní principy pro konstrukci segmentovaných klávesnic a v páté kapitole jsou tyto principy rozvedeny do požadavků na konstrukci a metriky měření. Tyto požadavky jsou pak specifikovány pro nastavitelné segmentované klávesnice v šesté kapitole a pro segmentované klávesnice s pevným úhlem v sedmé kapitole. Osmá kapitola stanoví požadavky na shodu s touto mezinárodní normou pro tři úrovně. Příloha A je informativní a naznačuje různorodost uživatelů, s kterou je nutno při konstrukci klávesnic počítat. Zabývá se problematikou individuality, zručností při psaní, prostorovými vztahy na pracovišti a uživatelem vykonávanou prací.

Označení ČSN ISO/IEC 15411 (369840)
Katalogové číslo 60753
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 2001
Datum účinnosti 1. 3. 2001
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963607535
Dostupnost skladem (tisk na počkání)