ČSN ISO/IEC 19794-2 (369860) Aktuální vydání

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 2: Data markantů prstu

ČSN ISO/IEC 19794-2 Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 2: Data markantů prstu
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Řada ISO/IEC 19794=2 podporuje interoperabilitu a výměnu dat mezi biometrickými aplikacemi a systémy. Specifikuje požadavky, které řeší komplikace při používání bio-metriky v aplikacích rozpoznávání osob, fungujících v prostředí otevřených systémů nebo sestávajících z jediného, uzavřeného systému.
ISO/IEC 19794-2 ustavuje formát výměny dat pro nejdůležitější charakteristiky, tzv. markanty, aby mohly být implementovány interoperabilní systémy biometrického roz-poznávání. To je relevantní pro systémy nebo komponenty, které se zabývají genero-váním, zpracováním a uchováváním dat markantů. ISO/IEC 19794-2 definuje specifika extrakce markantů ze vzorů papilárních linií otisku prstů. Tato specifika zahrnují popis typů identifikovaných markantů, metodu použitou pro umístění markantů na obrazu, definici použitého systému souřadnic a metody použité k výpočtu úhlu spojeného s každým markantem. Tato část ISO/IEC 19794 obsahuje definice příslušných termínů, datové formáty pro běžně používaná data i pro data používaná u karet a informace o shodě. Poskytuje návody a hodnoty pro srovnávací a rozhodovací parametry.

Označení ČSN ISO/IEC 19794-2 (369860)
Katalogové číslo 93411
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 8. 2013
Datum účinnosti 1. 9. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 90 stran formátu A4
EAN kód 8590963934112
Tato norma nahradila ČSN ISO/IEC 19794-2 (369860) z března 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 19794-1 (369860)
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 1: Struktura

ČSN ISO/IEC 19794-10 (369860)
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 10: Data geometrického obrysu ruky

ČSN ISO/IEC 19794-11 (369860)
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 11: Zpracovaná dynamická data podpisu/značky

ČSN ISO/IEC 19794-13 (369860)
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 13: Hlasová data

ČSN ISO/IEC 19794-14 (369860)
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 14: Data DNA

ČSN ISO/IEC 19794-15 (369860)
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 15: Data obrazu dlaňových rýh

ČSN ISO/IEC 19794-3 (369860)
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 3: Spektrální data vzoru prstu

ČSN ISO/IEC 19794-4 (369860)
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 4: Data obrazu prstu

ČSN ISO/IEC 19794-5 (369860)
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 5: Data obrazu obličeje

ČSN ISO/IEC 19794-6 (369860)
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 6: Data obrazu duhovky

ČSN ISO/IEC 19794-7 (369860)
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 7: Data časových řad podpisu/značky

ČSN ISO/IEC 19794-8 (369860)
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 8: Kosterní data vzoru prstu

ČSN ISO/IEC 19794-9 (369860)
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 9: Data vaskulárního obrazu