ČSN ISO/IEC 19086-1 (369867)

Informační technologie - Cloud computing - Rámec dohody o úrovni služeb (SLA) - Část 1: Přehled a pojmy

ČSN ISO/IEC 19086-1 Informační technologie - Cloud computing - Rámec dohody o úrovni služeb (SLA) - Část 1: Přehled a pojmy
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN ISOIEC 19086-1

Tato norma poskytuje přehled, základní koncepty a definice pro rámec SLA v oblasti cloud computingu. ISO/IEC 19086 vychází z konceptů cloud computingu definovaných v normách ISO/IEC 17788 a ISO/IEC 17789. Norma vytváří společný rámec, který má pomoci organizacím pochopit účel všech částí ISO/IEC 19086 a vztahy mezi těmito částmi. Identifikuje také další normy, které mají vztah k ISO/IEC 19086 a které jsou užitečné pro pochopení SLA v oblasti cloud computingu.
Normu může použít jakákoli organizace nebo jednotlivec, kteří se podílí na vytváření nebo změně dohody o úrovni cloudových služeb, která odpovídá ISO/IEC 19086, nebo na porozumění této dohodě. SLA pro cloudové služby by měla zohlednit klíčové vlastnosti služby cloud computingu a musí usnadnit společné porozumění mezi poskytovateli cloudových služeb a zákazníky cloudových služeb.
Konkrétněji tato norma:
a) podporuje soudržnost mezi částmi ISO/IEC 19086 tím, že vysvětluje koncepty a terminologii používanou ve všech částech,
b) přispívá k pochopení ISO/IEC 19086 vyjasněním vztahů mezi všemi částmi, a
c) poskytuje přehled dalších mezinárodních norem, které mohou být použity v kombinaci s ISO/IEC 19086.

Označení ČSN ISO/IEC 19086-1 (369867)
Katalogové číslo 503918
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 3. 2018
Datum účinnosti 1. 4. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135039180
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 19086-2 (369867)
Cloud computing - Rámec dohody o úrovni služeb (SLA) - Část 2: Model metrik

ČSN ISO/IEC 19086-3 (369867)
Informační technologie - Cloud computing - Rámec dohody o úrovni služeb (SLA) - Část 3: Základní požadavky pro shodu

ČSN ISO/IEC 19086-4 (369867)
Cloud computing - Rámec dohody o úrovni služeb (SLA) - Část 4: Komponenty bezpečnosti a ochrany Pll