Třída 3695 - Kancelářské zařízení

Zobrazit obsah třídy 36 - Elektrotechnika

ČSN ISO 1831 (369502) - červenec 1994

Specifikace tisku pro optické čtení

440 Kč

ČSN ISO/IEC 11160-1 (369507) - únor 2000

Informační technologie - Kancelářská zařízení - Minimální informace pro listy specifikací - Tiskárny - Část 1: Tiskárny 1. třídy a tiskárny 2. třídy

230 Kč

ČSN ISO/IEC 10561 (369508) - červen 2000

Informační technologie - Kancelářská zařízení - Zařízení pro tisk - Metoda měření průchodnosti - Tiskárny 1. a 2. třídy

230 Kč

ČSN ISO/IEC 15404 (369509) - červenec 2001

Informační technologie - Kancelářské stroje - Minimální informace zahrnuté do specifikačních listů - Zařízení pro faksimile

230 Kč

ČSN ISO/IEC 10746-1 (369526) - říjen 2000

Informační technologie - Otevřené distribuované zpracování - Referenční model: Přehled

770 Kč

ČSN ISO/IEC 10746-4 (369526) - říjen 2000

Informační technologie - Otevřené distribuované zpracování - Referenční model: Sémantika architektury

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 8.04t

880 Kč

ČSN ISO/IEC 13235-1 (369527) - červenec 2000

Informační technologie - Otevřené distribuované zpracování - Funkce obchodování: Specifikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 13235-3 (369527) - červenec 2000

Informační technologie - Otevřené distribuované zpracování - Funkce obchodování - Část 3: Poskytování funkce obchodování s použitím služby adresáře OSI

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 11578 (369530) - srpen 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Volání vzdálené procedury (RPC)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 14473 (369540) - červenec 2000

Informační technologie - Kancelářská zařízení - Minimální informace pro specifikaci obrazových snímačů

230 Kč

ČSN ISO/IEC 14750 (369542) - červen 2001

Informační technologie - Otevřené distribuované zpracování - Jazyk pro definici rozhraní

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč
foo