Třída 3683 - Elektroakustická zařízení

Zobrazit obsah třídy 36 - Elektrotechnika

ČSN EN 60268-16 ed. 2 (368305) - duben 2012 aktuální vydání

Elektroakustická zařízení - Část 16: Objektivní hodnocení srozumitelnosti řeči indexem přenosu řeči

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60268-3 ed. 2 (368305) - leden 2014

Elektroakustická zařízení - Část 3: Zesilovače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 30. květnu 2021 (zobrazit náhrady).

622 Kč

ČSN EN 60268-4 ed. 4 (368305) - březen 2015

Elektroakustická zařízení - Část 4: Mikrofony

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 17. říjnu 2021 (zobrazit náhrady).

602 Kč

ČSN EN 60268-5 (368305) - únor 2004

Elektroakustická zařízení - Část 5: Reproduktory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.10t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

740 Kč

ČSN EN 60268-7 ed. 2 (368305) - srpen 2011 aktuální vydání

Elektroakustická zařízení - Část 7: Náhlavní sluchátka a sluchátka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.13t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN IEC 60268-21 (368305) - červen 2019

Elektroakustická zařízení - Část 21: Akustická měření (založená na výstupu)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 60268-3 ed. 3 (368305) - prosinec 2018

Elektroakustická zařízení - Část 3: Zesilovače

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN IEC 60268-4 ed. 5 (368305) - červen 2019

Elektroakustická zařízení - Část 4: Mikrofony

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN IEC 268-1 (368305) - srpen 1994

Elektroakustická zařízení. Část 1: Všeobecně

230 Kč

ČSN IEC 268-10 (368305) - leden 1996

Elektroakustická zařízení. Část 10: Špičkové indikátory úrovně programu

340 Kč

ČSN IEC 268-11 (368305) - únor 1995

Elektroakustická zařízení. Část 11: Použití konektorů pro propojení zařízení uvnitř systému

230 Kč

ČSN IEC 268-12 (368305) - květen 1994

Zařízení zvukového systému. Část 12: Použití konektorů pro rozhlasové a podobné účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.97t, A2 3.98t

315 Kč

ČSN IEC 268-17 (368305) - leden 1996

Elektroakustická zařízení. Část 17: Standardní indikátory úrovně

190 Kč

ČSN IEC 268-2 (368305) - duben 1994

Elektroakustická zařízení. Část 2: Vysvětlení všeobecných termínů a výpočetních metod

230 Kč

ČSN IEC 268-6 (368305) - květen 1995

Elektroakustická zařízení. Část 6: Vnější pasivní součástky

350 Kč

ČSN EN 50332-1 ed. 2 (368307) - srpen 2014 aktuální vydání

Elektroakustická zařízení: Náhlavní sluchátka a sluchátka tvořící součást osobních hudebních přehrávačů - Metodika měření maximální hladiny akustického tlaku - Část 1: Obecná metoda pro "originální soupravu zařízení"

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 50332-2 ed. 2 (368307) - srpen 2014

Elektroakustická zařízení: Náhlavní sluchátka a sluchátka tvořící součást osobních hudebních přehrávačů - Metodika měření maximální hladiny akustického tlaku - Část 2: Přizpůsobení sestav se sluchátky, pokud je buď jedna ze součástí, nebo jsou-li obě součásti dodávány jako originální souprava zařízení, avšak s normalizovanými konektory mezi oběma součástmi umožňujícími kombinování součástí od různých výrobců nebo různého provedení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 50332-3 (368307) - prosinec 2017

Elektroakustická zařízení - Náhlavní sluchátka a sluchátka tvořící součást osobních hudebních přehrávačů - Metodika měření maximální hladiny akustického tlaku - Část 3: Metoda měření pro řízení zvukové dávky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60958-1 ed. 3 (368308) - červen 2009

Digitální zvukové rozhraní - Část 1: Všeobecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.14t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

630 Kč

ČSN EN 60958-3 ed. 2 (368308) - červen 2007 aktuální vydání

Digitální zvukové rozhraní - Část 3: Zařízení pro neprofesionální aplikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.10t, A2 3.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

990 Kč

ČSN EN 60958-4-1 (368308) - říjen 2016

Digitální zvukové rozhraní - Část 4-1: Profesionální aplikace - Zvukový obsah

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60958-4-2 (368308) - říjen 2016

Digitální zvukové rozhraní - Část 4-2: Profesionální aplikace - Metadata a subkódy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60958-4-4 (368308) - říjen 2016

Digitální zvukové rozhraní - Část 4-4: Profesionální aplikace - Fyzikální a elektrické parametry

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60574-21 (368310) - únor 1997

Audiovizuální, obrazová a televizní zařízení a systémy. Část 21: Zaváděcí a koncový pásek obrazového pásku pro účely výuky

125 Kč

ČSN IEC 574-18 (368310) - září 1997

Audiovizuální, obrazová a televizní zařízení a systémy - Část 18: Konektory pro automatické diaprojektory pro audiovizuální účely, s vestavěnými triaky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61305-1 (368311) - červenec 1998

Domácí hi-fi zařízení a systémy - Metody měření a stanovení vlastností - Část 1: Všeobecně

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61305-2 (368311) - březen 1999

Domácí hi-fi zařízení a systémy - Metody měření a stanovení vlastností - Část 2: FM tunery

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61305-3 (368311) - červenec 1998

Domácí hi-fi zařízení a systémy - Metody měření a stanovení vlastností - Část 3: Zesilovače

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61305-5 (368311) - červen 2004

Domácí hi-fi zařízení a systémy - Metody měření a stanovení vlastností - Část 5: Reproduktory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 61606-1 ed. 2 (368312) - květen 2010 aktuální vydání

Zvuková a audiovizuální zařízení - Digitální zvukové části - Základní metody měření zvukových vlastností - Část 1: Všeobecně

350 Kč

ČSN EN 61606-2 ed. 2 (368312) - květen 2010 aktuální vydání

Zvuková a audiovizuální zařízení - Digitální zvukové části - Základní metody měření zvukových vlastností - Část 2: Zařízení spotřební elektroniky

350 Kč

ČSN EN 61606-3 (368312) - červen 2009

Zvuková a audiovizuální zařízení - Digitální zvukové části - Základní metody měření zvukových vlastností - Část 3: Zařízení pro profesionální použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61606-4 (368312) - říjen 2007

Zvuková a audiovizuální zařízení - Digitální zvukové části - Základní metody měření zvukových vlastností - Část 4: Osobní počítač

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61329 (368313) - srpen 1998

Elektroakustická zařízení - Metody měření a specifikace vlastností sounderů (elektroakustických tónových měničů)

230 Kč

ČSN EN 62698 (368315) - říjen 2013

Systémy domácího multimediálního serveru - Informační práva pro interoperabilitu pro IPTV

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61938 ed. 2 (368320) - březen 2014

Multimediální systémy - Směrnice doporučených vlastností analogových rozhraní pro dosažení interoperability

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 16. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN IEC 61938 ed. 3 (368320) - srpen 2018

Multimediální systémy - Směrnice doporučených vlastností analogových rozhraní pro dosažení interoperability

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61842 (368321) - prosinec 2002

Mikrofony a sluchátka pro řečovou komunikaci

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 62458 (368322) - září 2011

Elektroakustická zařízení - Elektroakustické měniče - Měření signálu velké úrovně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62459 (368323) - září 2011

Elektroakustická zařízení - Elektroakustické měniče - Měření závěsných částí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

370 Kč

ČSN IEC 914 (368350) - říjen 1995

Konferenční systémy. Elektrické a elektroakustické požadavky

350 Kč