Třída 3690 - Informační technika všeobecně a terminologie

Zobrazit obsah třídy 36 - Elektrotechnika

ČSN ISO/IEC 2382-37 (369001) - únor 2018 aktuální vydání

Informační technologie - Slovník - Část 37: Biometrika

350 Kč

ČSN ISO/IEC/IEEE 29119-1 (369002) - listopad 2015

Softwarové a systémové inženýrství - Testování softwaru - Část 1: Koncepty a definice

550 Kč

ČSN ISO/IEC/IEEE 29119-2 (369002) - listopad 2015

Softwarové a systémové inženýrství - Testování softwaru - Část 2: Testovací procesy

570 Kč

ČSN ISO/IEC/IEEE 29119-3 (369002) - listopad 2015

Softwarové a systémové inženýrství - Testování softwaru - Část 3: Dokumentace testování

945 Kč

ČSN ISO/IEC 20926 (369003) - prosinec 2015

Softwarové a systémové inženýrství - Softwarové měření - Metoda měření funkční velikosti IFPUG 2009

340 Kč

ČSN EN 16234-1 (369005) - červen 2020 aktuální vydání

Struktura elektronických pravomocí (e-CF) - Obecné evropské struktury pro odborníky v ICT napříč všemi odvětvími průmyslu - Část 1: Struktura

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ISO/IEC 25000 (369006) - srpen 2017

Systémové a softwarové inženýrství - Požadavky a hodnocení kvality systémů a softwaru (SQuaRE) - Pokyn ke SQuaRE

350 Kč

ČSN EN 17054 (369007) - říjen 2019

Vícejazyčný biometrický slovník vycházející z anglické verze ISO/IEC 2382-37:2012

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ISO/IEC 20546 (369008) - duben 2020

Informační technologie - Data velkého objemu - Přehled a slovník

230 Kč

ČSN ISO 5806 (369010) - prosinec 1995

Zpracování informací. Specifikace jednoduchých rozhodovacích tabulek

230 Kč

ČSN ISO 5807 (369011) - leden 1996

Zpracování informací. Dokumentační symboly a konvence pro vývojové diagramy toku dat, programu a systému, síťové diagramy a diagramy zdrojů systému

340 Kč

ČSN ISO/IEC 20968 (369012) - srpen 2003

Softwarové inženýrství - Analýza funkčních bodů Mk II - Příručka pro praktiky počítání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ISO/IEC 20924 (369020) - srpen 2019

Internet věcí (IoT) - Slovník

190 Kč

ČSN ISO/IEC 30141 (369021) - prosinec 2019

Internet věcí (IoT) - Referenční architektura

590 Kč

ČSN ISO/IEC 21823-1 (369022) - leden 2020

Internet věci (IoT) - Interoperabilita systémů IoT - Část 1: Struktura

230 Kč

ČSN ISO/IEC 11411 (369024) - květen 1998

Informační technologie - Zobrazení stavových přechodů softwaru při lidské komunikaci

230 Kč

ČSN ISO/IEC 8631 (369025) - únor 1996

Informační technika. Konstrukce programů a konvence pro jejich prezentaci

190 Kč

ČSN ISO/IEC 14568 (369026) - prosinec 1998

Informační technologie - DXL: Jazyk pro výměnu stromově strukturovaných diagramů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 15504-4 (369027) - září 2006

Informační technologie - Posuzování procesu - Část 4: Návod na zlepšování procesu a určování způsobilosti procesu

350 Kč

ČSN ISO/IEC 14598-5 (369028) - prosinec 1999

Informační technologie - Hodnocení softwarového produktu - Část 5: Postup pro hodnotitele

350 Kč

ČSN ISO/IEC 14598-6 (369028) - listopad 2002

Softwarové inženýrství - Hodnocení produktu - Část 6: Dokumentace vyhodnocovacích modulů

350 Kč

ČSN ISO/IEC 14764 (369034) - červen 2010 aktuální vydání

Softwarové inženýrství - Procesy životního cyklu softwaru - Údržba

440 Kč

ČSN ISO/IEC/IEEE 90003 (369035) - listopad 2019

Softwarové inženýrství - Směrnice pro použití ISO 9001:2015 na počítačový software

570 Kč

ČSN ISO/IEC 15816 (369038) - listopad 2003

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnostní informační objekty pro řízení přístupu

340 Kč

ČSN ISO/IEC 20889 (369039) - duben 2021

Terminologie a klasifikace technik odstranění identifikace dat zvyšujících soukromí

440 Kč

ČSN 36 9041 (369041) - únor 2002 aktuální vydání

Informační technologie - Soubor písmen v české abecedě

125 Kč

ČSN ISO/IEC/IEEE 15288 (369042) - únor 2018

Systémové a softwarové inženýrství - Procesy životního cyklu systému

770 Kč

ČSN ISO/IEC 19770-1 (369043) - říjen 2019

Informační technologie - Správa aktiv IT - Část 1: Systémy správy aktiv IT - Požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 30121 (369044) - leden 2017

Informační technologie - Správa forenzního rámce rizik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO/IEC 38500 (369045) - únor 2020

Informační technologie - Správa a řízení IT technologií v organizaci

230 Kč

ČSN 36 9050 (369050) - září 1994

Informační technika. Rozložení znaků na české klávesnici pro textové a kancelářské systémy

230 Kč

ČSN EN 60950-22 ed. 2 (369060) - srpen 2017

Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 22: Zařízení instalovaná venku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 6. lednu 2023 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN 60950-23 (369060) - září 2006

Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 23: Rozměrná datová záznamová zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 6. lednu 2023 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 60990 ed. 2 (369060) - únor 2017 aktuální vydání

Metody měření dotykového proudu a proudu ochranným vodičem

550 Kč

ČSN CLC/TS 62367 (369061) - říjen 2005

Bezpečnostní hlediska pro signály xDSL v obvodech připojených k telekomunikačním sítím (DSL: digitální účastnické vedení)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62949 (369061) - říjen 2017

Zvláštní bezpečnostní požadavky na zařízení připojovaná k informačním a telekomunikačním sítím

340 Kč

ČSN EN 62911 (369062) - říjen 2016

Zařízení zvukové, obrazové a informační technologie - Výrobní kusové zkoušky elektrické bezpečnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN CLC/TS 62441 (369063) - srpen 2017 aktuální vydání

Opatření proti náhodnému zapálení zařízení audio/video, komunikační a informační technologie způsobenému plamenem svíčky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62075 ed. 2 (369063) - červenec 2013 aktuální vydání

Audiovizuální zařízení, zařízení pro informační a komunikační technologie - Ekodesign

350 Kč

ČSN EN 50667 (369065) - duben 2017

Informační technologie - Systémy pro správu automatizované infrastruktury (AIM) - Požadavky, výměna dat a aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62040-1 (369066) - květen 2009

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.13t, Z1 12.19t

Norma bude zrušena k 19. červenci 2022 (přejít na náhradu).

772 Kč

ČSN EN 62040-2 (369066) - srpen 2006

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.07t, Z1 3.19t

Norma bude zrušena k 9. červenci 2021 (přejít na náhradu).

492 Kč

ČSN EN 62040-3 ed. 2 (369066) - prosinec 2011 aktuální vydání

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 3: Metoda stanovení požadavků na funkci a na zkoušení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 62040-4 (369066) - únor 2014

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 4: Hlediska životního prostředí - požadavky a zprávy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62040-5-3 (369066) - červenec 2017

Zdroje nepřerušovaného napětí (UPS) - Část 5-3: UPS se stejnosměrným výstupem - Provozní a zkušební požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 62040-1 ed. 2 (369066) - prosinec 2019

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.20t

590 Kč

ČSN EN IEC 62040-2 ed. 2 (369066) - březen 2019

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

440 Kč

ČSN EN 50174-1 ed. 2 (369071) - duben 2010

Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.11t, A2 4.15t, Z1 4.19t

Norma bude zrušena k 21. květnu 2021 (přejít na náhradu).

892 Kč

ČSN EN 50174-1 ed. 3 (369071) - duben 2019

Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.21t

695 Kč

ČSN EN 50174-2 ed. 2 (369071) - duben 2010

Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.11t, A2 7.15t, Z1 4.19t

Norma bude zrušena k 21. květnu 2021 (přejít na náhradu).

1 372 Kč

ČSN EN 50174-2 ed. 3 (369071) - duben 2019

Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách

770 Kč

ČSN EN 50174-3 ed. 2 (369071) - červenec 2014 aktuální vydání

Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 3: Projektová příprava a výstavba vně budov

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.18t

1 000 Kč

ČSN EN 50310 ed. 4 (369072) - únor 2017

Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.20t

630 Kč

ČSN ISO/IEC 20000-1 (369074) - říjen 2019 aktuální vydání

Informační technologie - Management služeb - Část 1: Požadavky na systém managementu služeb

440 Kč

ČSN ISO/IEC 20000-2 (369074) - březen 2020 aktuální vydání

Informační technologie - Management služeb - Část 2: Návod pro použití systémů managementu služeb

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO/IEC 20000-3 (369074) - březen 2020 aktuální vydání

Informační technologie - Management služeb - Část 3: Návod pro vymezení rozsahu a použitelnosti ISO/IEC 20000-1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO/IEC 20000-6 (369074) - duben 2018

Informační technologie - Management služeb - Část 6: Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu služeb

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 15943 (369075) - září 2011

Formát výměny pro studijní plán (CEF) - Datový model

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15981 (369076) - říjen 2011

Mobilita evropských studentů - Informace o dosažených výsledcích (EuroLMAI)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.14t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč

ČSN EN 15982 (369077) - březen 2012

Metadata pro příležitosti ke vzdělávání - Propagace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19788-1 (369078) - červen 2013

Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Metadata pro zdroje výuky - Část 1: Rámec

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19788-2 (369078) - červen 2013

Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Metadata pro zdroje výuky - Část 2: Dablinské základní prvky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19788-3 (369078) - duben 2014

Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Metadata pro zdroje výuky - Část 3: Základní profil aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19788-5 (369078) - červen 2014

Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Metadata pro zdroje výuky - Část 5: Základy vzdělávání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19796-1 (369079) - červenec 2013 aktuální vydání

Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Management kvality, záruky a metriky - Část 1: Obecný přístup

945 Kč

ČSN ISO/IEC 19796-3 (369079) - srpen 2014

Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Management kvality, záruky a metriky - Část 3: Referenční metody a metriky

440 Kč

ČSN EN 16425 (369080) - prosinec 2014

Jednoduché otevřené rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62321-1 (369080) - leden 2014

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 1: Úvod a přehled

230 Kč

ČSN EN 62321-2 (369080) - září 2014

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 2: Demontáž, oddělení a mechanická příprava vzorku

550 Kč

ČSN EN 62321-3-1 (369080) - září 2014

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 3-1: Předběžné testování - olovo, rtuť, kadmium, celkový chrom a celkový brom metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie

440 Kč

ČSN EN 62321-3-2 (369080) - září 2014

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 3-2: Předběžné testování - Celkový obsah bromu v polymerech a elektronice metodou iontové chromatografie se spalováním vzorku

350 Kč

ČSN EN 62321-4 (369080) - září 2014

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 4: Rtuť v polymerech, kovech a elektronice metodami CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES a ICP-MS

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.18t

465 Kč

ČSN EN 62321-5 (369080) - září 2014

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 5: Kadmium, olovo a chrom v polymerech a elektronice a kadmium a olovo v kovech metodami AAS, AFS, ICP-OES a ICP-MS

350 Kč

ČSN EN 62321-6 (369080) - duben 2016

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 6: Polybromované bifenyly a polybromované difenylethery v polymerech metodou plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)

550 Kč

ČSN EN 62321-7-1 (369080) - červen 2016

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 7-1: Šestimocný chrom - Přítomnost šestimocného chromu (Cr(VI)) v bezbarvých a barevných antikorozních ochranných povlacích na kovech kolorimetrickou metodou

230 Kč

ČSN EN 62321-7-2 (369080) - prosinec 2017

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 7-2: Šestimocný chrom - Stanovení šestimocného chromu (Cr(VI)) v polymerech a elektronice kolorimetrickou metodou

230 Kč

ČSN EN 62321-8 (369080) - leden 2018

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 8: Ftaláty v polymerech metodou plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GC-MS) a metodou pyrolýzy/termální desorpce s plynovým chromatografem a hmotnostním spektrometrem (Py/TD-GC-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 62430 (369081) - leden 2010

Ekodesign elektrických a elektronických produktů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.20t

Norma bude zrušena k 26. listopadu 2022 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN IEC 62430 ed. 2 (369081) - srpen 2020

Ekodesign elektrických a elektronických produktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN CLC/TS 50574-2 (369082) - leden 2016

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování zařízení s ukončenou životností, pocházející z domácností, která obsahují těkavé fluoruhlovodíky nebo těkavé uhlovodíky - Část 2: Požadavky na odstraňování znečištění

340 Kč

ČSN CLC/TS 50625-3-1 (369082) - únor 2016

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) - Část 3-1: Specifikace k odstraňování znečištění - Obecně

340 Kč

ČSN CLC/TS 50625-3-2 (369082) - září 2016

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) - Část 3-2: Technická specifikace k odstraňování znečištění - Světelné zdroje

230 Kč

ČSN CLC/TS 50625-3-3 (369082) - červen 2018

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 3-3: Specifikace k odstraňování znečištění - OEEZ obsahující obrazovky (CRT) a ploché displeje

350 Kč

ČSN CLC/TS 50625-3-4 (369082) - červen 2018

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 3-4: Specifikace k odstraňování znečištění - zařízení pro teplotní výměnu

550 Kč

ČSN CLC/TS 50625-3-5 (369082) - srpen 2018

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 3-5: Technická specifikace k odstranění znečištění - fotovoltaické panely

230 Kč

ČSN CLC/TS 50625-4 (369082) - červen 2018

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 4: Specifikace ke sběru a logistice OEEZ

230 Kč

ČSN CLC/TS 50625-5 (369082) - srpen 2018

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 5: Specifikace pro finální zpracování frakcí OEEZ - měď a ušlechtilé kovy

340 Kč

ČSN EN 50625-1 (369082) - prosinec 2014

Sběr, logistika a požadavky na zpracování OEEZ - Část 1: Obecné požadavky na zpracování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.18t

370 Kč

ČSN EN 50625-2-1 (369082) - září 2015

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) - Část 2-1: Požadavky na zpracování světelných zdrojů

340 Kč

ČSN EN 50625-2-2 (369082) - únor 2016

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) - Část 2-2: Požadavky na zpracování OEEZ, obsahujících obrazovky (CRT) a ploché displeje

230 Kč

ČSN EN 50625-2-3 (369082) - duben 2018

Sběr, logistika a požadavky na zpracování OEEZ - Část 2-3: Požadavky na zpracování zařízení pro teplotní výměnu a ostatní OEEZ obsahující VFC a/nebo VHC

350 Kč

ČSN EN 50625-2-4 (369082) - květen 2018

Sběr, logistika a požadavky na zpracování OEEZ - Část 2-4: Požadavky na zpracování fotovoltaických panelů

230 Kč

ČSN EN 62474 (369082) - leden 2013

Materiálová deklarace pro produkty a pro elektrotechnický průmysl

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.19t

Norma bude zrušena k 4. lednu 2022 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN IEC 62474 ed. 2 (369082) - září 2019

Materiálová deklarace pro elektrotechnický průmysl a jeho produkty

440 Kč

TNI CLC/TR 50625-6 (369082) - leden 2019

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 6: Zpráva o souladu mezi Směrnicí 2012/19/EU a souborem norem EN 50625 a normou EN 50614

230 Kč

ČSN EN 50581 (369083) - červen 2013

Technická dokumentace k posuzování elektrických a elektrotechnických výrobků z hlediska omezování nebezpečných látek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.19t

Norma bude zrušena k 7. prosinci 2023 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN IEC 63000 (369083) - duben 2019

Technická dokumentace k posuzování elektrických a elektronických produktů z hlediska omezování nebezpečných látek

230 Kč

ČSN EN 50614 (369084) - červenec 2020

Požadavky na přípravu odpadních elektrických a elektronických zařízení k opětovnému použití

440 Kč

ČSN EN 50693 (369085) - srpen 2020

Pravidla produktové kategorie pro posuzování životního cyklu elektronických a elektrických produktů a systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč