ČSN EN IEC 62474 ed. 2 (369082)

Materiálová deklarace pro elektrotechnický průmysl a jeho produkty

ČSN EN IEC 62474 ed. 2 Materiálová deklarace pro elektrotechnický průmysl a jeho produkty
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje postup, obsah a formu materiálových deklarací pro produkty a jejich příslušenství organizací elektrotechnického průmyslu a organizací dodávajících produkty tomuto průmyslu. Chemikálie pro zpracování, emise během používání produktu a materiály obalů produktu nespadají pod tento dokument.
Tento dokument má být používán především k poskytování údajů v dodavatelském řetězci, které:
- umožňují organizacím posuzovat produkty podle požadavků na materiálovou shodu;
- umožňují organizacím používat tyto informace v procesu navrhování s ohledem na životní prostředí/ekodesign a ve všech fázích životního cyklu produktu.
Tento dokument specifikuje povinné požadavky na deklaraci a také uvádí volitelné požadavky na deklaraci.
Tento dokument nenavrhuje žádnou konkrétní metodu nebo proces k získání dat pro oznamování materiálu v dodavatelském řetězci. Stanoví však formát dat používaný k přenosu informací v rámci dodavatelského řetězce. Organizace mají možnost určit nejvhodnější metodu k získání dat pro materiálovou deklaraci, aniž by byla ohrožena použitelnost a kvalita dat. Účelem tohoto dokumentu je umožnit podávání zpráv na základě technického posouzení, prohlášení dodavatelů a/nebo odběru vzorků a zkoušek.

Označení ČSN EN IEC 62474 ed. 2 (369082)
Katalogové číslo 508255
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 9. 2019
Datum účinnosti 1. 10. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8596135082551
Tato norma nahradila ČSN EN 62474 (369082) z ledna 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)