ČSN EN IEC 62040-2 ed. 2 (369066)

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

ČSN EN IEC 62040-2 ed. 2 Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část souboru norem je typová zkušební norma výrobku pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a vztahuje se na pohyblivé, stacionární, pevné nebo zabudované, zásuvné a trvale připojené UPS pro použití v distribučních soustavách nízkého napětí v prostředí obytném, obchodním, lehkého průmyslu nebo průmys-lovém, které dodávají výstupní napětí s napětím vstupu/výstupu nepřesahujícím 1 500 V DC nebo 1 000 V AC, a které obsahují zařízení pro ukládání energie. S ohledem na instalaci, provoz a údržbu UPS způsobem předepsaným výrobcem, definuje tato norma meze emise, úrovně odolnosti, zkušební metody a funkční kritéria pro kompletní UPS tak, aby vyhovovaly základním požadavkům na EMC, které jsou nezbytné k tomu, aby se u UPS zabránilo rušení jiných zařízení, např. radiových přijímačů a zabránilo tomu, aby se projevily na UPS vnější jevy. Tato norma nezahrnuje jevy EMC způsobené zátěžemi připojenými k UPS nebo situacemi vytvořenými jiným přístrojem, který je vzhledem k UPS jiný, než je popsáno v požadavcích na odolnost. Tato norma je v souladu s platnými normami IEC pro meze elektromagnetických emisí a úrovní odolnosti. Obsahuje další požadavky platné pro UPS. Tato norma nezahrnuje: zařízení pro DC napájení nízkého napětí, na které se vztahují normy IEC 61204; systémy, ve kterých je výstupní napětí odvozeno od točivého stroje.

Označení ČSN EN IEC 62040-2 ed. 2 (369066)
Katalogové číslo 506971
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 3. 2019
Datum účinnosti 1. 4. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8596135069712
Tato norma nahradila ČSN EN 62040-2 (369066) z srpna 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62040-1 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS

ČSN EN 62040-2 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

ČSN EN 62040-3 ed. 2 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 3: Metoda stanovení požadavků na funkci a na zkoušení

ČSN EN 62040-4 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 4: Hlediska životního prostředí - požadavky a zprávy

ČSN EN 62040-5-3 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napětí (UPS) - Část 5-3: UPS se stejnosměrným výstupem - Provozní a zkušební požadavky

ČSN EN IEC 62040-1 ed. 2 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Bezpečnostní požadavky