ČSN EN IEC 62040-1 ed. 2 (369066)

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Bezpečnostní požadavky

ČSN EN IEC 62040-1 ed. 2 Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Bezpečnostní požadavky
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN IEC 62040-1 ed. 2 (36 9066)

Tato část souboru norem se vztahuje na pohyblivé, stacionární, pevné nebo vestavěné UPS pro použití v nízkonapěťových distribučních systémech, které jsou určeny pro instalaci v prostoru přístupném běžným osobám nebo v prostoru s omezeným přístupem, které dodávají AC výstupní napětí s pevným kmitočtem, přičemž napětí na vstupech/výstupech nepřesahuje 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a které zahrnují zařízení pro akumulaci energie. Vztahuje se na zásuvné a trvale připojené UPS, ať už se skládají ze systému propojených jednotek nebo nezávislých jednotek, podléhajících instalaci, provozu a údržbě UPS způsobem předepsaným výrobcem. Tato norma specifikuje požadavky na zajištění bezpečnosti pro běžnou osobu, která přichází do styku s UPS a, je-li to výslovně uvedeno, pro kvalifikovanou osobu. Cílem je snížit rizika požáru, úrazu elektrickým proudem, tepelných, energetických a mechanických nebezpečí při používání a provozu a, je-li to výslovně uvedeno, během servisu a údržby. Tato norma výrobku je harmonizována s příslušnými částmi publikace o bezpečnosti skupiny IEC 62477-1:2012 pro systémy výkonových elektronických měničů a obsahuje další požadavky týkající se UPS. Tato norma se nevztahuje na: UPS, který má DC výstup; systémy pro provoz na pohyblivých plošinách, mimo jiné včetně letadel, lodí a motorových vozidel; externí AC nebo DC vstupní a výstupní distribuční desky, na které se vztahuje jejich specifická norma výrobku; samostatné statické přenosové systémy (STS), na které se vztahuje IEC 62310-1; systémy, kde výstupní napětí je přímo odvozeno z rotujícího stroje; telekomunikační přístroje jiné než UPS pro tyto přístroje; aspekty funkční bezpečnosti, na které se vztahuje IEC 61508 (všechny části).

Označení ČSN EN IEC 62040-1 ed. 2 (369066)
Katalogové číslo 509096
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 12. 2019
Datum účinnosti 1. 1. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8596135090969
Změny a opravy Oprava 1 3.20t
Tato norma nahradila ČSN EN 62040-1 (369066) z května 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62040-1 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS

ČSN EN 62040-2 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

ČSN EN 62040-3 ed. 2 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 3: Metoda stanovení požadavků na funkci a na zkoušení

ČSN EN 62040-4 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 4: Hlediska životního prostředí - požadavky a zprávy

ČSN EN 62040-5-3 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napětí (UPS) - Část 5-3: UPS se stejnosměrným výstupem - Provozní a zkušební požadavky

ČSN EN IEC 62040-2 ed. 2 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)