ČSN ISO/IEC 19796-3 (369079)

Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Management kvality, záruky a metriky - Část 3: Referenční metody a metriky

ČSN ISO/IEC 19796-3 Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Management kvality, záruky a metriky - Část 3: Referenční metody a metriky
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO/IEC 19796 rozšiřuje referenční rámec pro popis přístupu ke kvalitě (RFDQ), který byl definován v rámci EN ISO/IEC 19796-1 tím, že poskytuje harmonizovaný popis metod a metrik nezbytných pro im-plementaci systému managementu zajištění kvality pro osoby účastnící se návrhu, vývoje a provozu infor-mačních technologií pro výuku, vzdělávání a školení.
Norma popisuje metody, metriky a jejich začlenění do systému RFDQ, který je podrobně popsán v EN ISO/IEC 19796-1. Tyto metody a metriky jsou klíčovým aspektem pro úspěšnou implementaci procesu RFDQ a tedy i samotného systému pro zajištění a management kvality v projektu zavádění, provozování a evaluace ICT technologií pro výuku, vzdělávání a školení.
Následně pak tato norma definuje rámec pro popis jednotlivých metod a metrik a jejich atributů. Tyto jsou uspořádány do přehledných tabulek poskytujících jednoznačnou identifikaci metody či metriky a jednoduchou orientaci v atributech metody či metriky.
Norma také obsahuje rozsáhlé seznamy metod a metrik rozčleněné do jednotlivých kategorií a subkategorií tak, aby zainteresované osoby mohly snadno vyhledat metriku či metodu, která je vhodná pro dosažení plá-novaného cíle v rámci informačních technologií pro výuku, vzdělávání a školení.
Příloha A je informativní a obsahuje příklady využití popisu metod v různých systémech pro zajištění a ma-nagementu kvality a poskytuje doporučený formát k popisu kvalitativních metod.
Příloha B je informativní a obsahuje příklady využití popisu metrik v různých systémech pro zajištění a ma-nagementu kvality a a poskytuje doporučený formát k popisu kvalitativních metrik.

Označení ČSN ISO/IEC 19796-3 (369079)
Katalogové číslo 95445
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 8. 2014
Datum účinnosti 1. 9. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963954455
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO/IEC 19796-1 (369079)
Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Management kvality, záruky a metriky - Část 1: Obecný přístup