ČSN EN 62321-3-2 (369080)

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 3-2: Předběžné testování - Celkový obsah bromu v polymerech a elektronice metodou iontové chromatografie se spalováním vzorku

ČSN EN 62321-3-2 Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 3-2: Předběžné testování - Celkový obsah bromu v polymerech a elektronice metodou iontové chromatografie se spalováním vzorku
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Část 3-2 normy 62321 popisuje metodu předběžného testování celkového bromu v homogenních materiálech, obsažených v polymerech a elektronice, která používá jako analytického postupu iontovou chromatografii se spalováním vzorku (C-IC).
Tato metoda zkoušení byla ověřena na ABS (akrylonitril-butadien-styren), EMC (směs k lisování na bázi epoxidů) a PE (polyetylen) v rozmezích koncentrace uvedených v tabulce 1.
Použití této metody nebylo ověřeno na jiných materiálech nebo na koncentracích mimo uvedené rozmezí.
Tato norma neupozorňuje jmenovitě na všechna bezpečnostní hlediska, pokud existují, spojená s jejím užitím. Uživatel této normy má odpovědnost za zavedení vhodných opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a za určení použitelnosti omezujících předpisů před použitím metody.

Označení ČSN EN 62321-3-2 (369080)
Katalogové číslo 95856
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 9. 2014
Datum účinnosti 1. 10. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963958569
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62321-1 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 1: Úvod a přehled

ČSN EN 62321-2 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 2: Demontáž, oddělení a mechanická příprava vzorku

ČSN EN 62321-3-1 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 3-1: Předběžné testování - olovo, rtuť, kadmium, celkový chrom a celkový brom metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie

ČSN EN 62321-4 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 4: Rtuť v polymerech, kovech a elektronice metodami CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES a ICP-MS

ČSN EN 62321-5 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 5: Kadmium, olovo a chrom v polymerech a elektronice a kadmium a olovo v kovech metodami AAS, AFS, ICP-OES a ICP-MS

ČSN EN 62321-6 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 6: Polybromované bifenyly a polybromované difenylethery v polymerech metodou plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)

ČSN EN 62321-7-1 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 7-1: Šestimocný chrom - Přítomnost šestimocného chromu (Cr(VI)) v bezbarvých a barevných antikorozních ochranných povlacích na kovech kolorimetrickou metodou

ČSN EN 62321-7-2 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 7-2: Šestimocný chrom - Stanovení šestimocného chromu (Cr(VI)) v polymerech a elektronice kolorimetrickou metodou

ČSN EN 62321-8 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 8: Ftaláty v polymerech metodou plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GC-MS) a metodou pyrolýzy/termální desorpce s plynovým chromatografem a hmotnostním spektrometrem (Py/TD-GC-MS)