ČSN EN IEC 62321-3-4 (369080)

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 3-4: Předběžné zkoušení ftalátů v polymerech elektrotechnických produktů vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií s ultrafialovým detektorem (HPLC-UV), chromatografií na tenké vrstvě (TLC) a tepelnou desorpční hmotnostní spektrometrií (TD-MS)

ČSN EN IEC 62321-3-4 Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 3-4: Předběžné zkoušení ftalátů v polymerech elektrotechnických produktů vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií s ultrafialovým detektorem (HPLC-UV), chromatografií na tenké vrstvě (TLC) a tepelnou desorpční hmotnostní spektrometrií (TD-MS)
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

This part of IEC 62321 specifies procedures for the screening of di-isobutyl phthalate (DIBP), di-n-butyl phthalate (DBP), benzyl butyl phthalate (BBP), di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) in polymers of electrotechnical products by using high performance liquid chromatography with ultraviolet detector (HPLC-UV), thin layer chromatography (TLC) and thermal desorption mass spectrometry (TD-MS).
High performance liquid chromatography with ultraviolet detector (HPLC-UV), thin layer chromatography (TLC) and thermal desorption mass spectrometry (TD-MS) techniques are described in the normative part of this document. Fourier transform infrared spectroscopy (FT IR) is described in the informative annexes of this document.
The HPLC-UV and TLC techniques are suitable for screening and semi-quantitative analysis of DIBP, DBP, BBP and DEHP in polymers that are used as parts in electrotechnical products above 300 mg/kg.
Theu TD-MS technique is suitable for screening and semi-quantitative analysis of DIBP, DBP, BBP and DEHP in polymers that are used as parts in electrotechnical products above 300 mg/kg.
The FT-IR technique is suitable for preliminary screening of total phthalates (DIBP, DBP, BBP, DEHP and so forth) in polymers that are used as parts in electrotechnical products above 50 000 mg/kg.
These test methods have been evaluated by testing polyethylene (PE), polyvinyl chloride (PVC) materials containing individual phthalates between 500 mg/kg to 3 000 mg/kg as depicted in this document. The use of the methods described in this document for other polymer types, phthalate compounds or concentration ranges other than those specified above has not been specifically evaluated.
A flow chart is given as an example of how each method included in this document can be used for screening. The test methods in this document differ from those given in IEC 62321-8 [1] in that not all phthalates in this scope are separated from each other. Detectable combinations are DIBP + DBP + BBP and DEHP for the HPLC-UV technique, DIBP + DBP, BBP and DEHP for the TLC technique and TD-MS technique, total phthalates for the FT-IR technique. FT-IR is a suitable analytical technique for preliminary screening in the first step of phthalates screening. These test methods are characterized by a shorter measuring time compared with IEC 62321­8 because all phthalates in this scope are not separated from each other.

Označení ČSN EN IEC 62321-3-4 (369080)
Katalogové číslo 517872
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 11. 2023
Datum účinnosti 1. 12. 2023
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8596135178728
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62321-1 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 1: Úvod a přehled

ČSN EN 62321-2 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 2: Demontáž, oddělení a mechanická příprava vzorku

ČSN EN 62321-3-1 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 3-1: Předběžné testování - olovo, rtuť, kadmium, celkový chrom a celkový brom metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie

ČSN EN 62321-3-2 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 3-2: Předběžné testování - Celkový obsah bromu v polymerech a elektronice metodou iontové chromatografie se spalováním vzorku

ČSN EN 62321-4 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 4: Rtuť v polymerech, kovech a elektronice metodami CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES a ICP-MS

ČSN EN 62321-5 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 5: Kadmium, olovo a chrom v polymerech a elektronice a kadmium a olovo v kovech metodami AAS, AFS, ICP-OES a ICP-MS

ČSN EN 62321-6 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 6: Polybromované bifenyly a polybromované difenylethery v polymerech metodou plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)

ČSN EN 62321-7-1 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 7-1: Šestimocný chrom - Přítomnost šestimocného chromu (Cr(VI)) v bezbarvých a barevných antikorozních ochranných povlacích na kovech kolorimetrickou metodou

ČSN EN 62321-7-2 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 7-2: Šestimocný chrom - Stanovení šestimocného chromu (Cr(VI)) v polymerech a elektronice kolorimetrickou metodou

ČSN EN 62321-8 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 8: Ftaláty v polymerech metodou plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GC-MS) a metodou pyrolýzy/termální desorpce s plynovým chromatografem a hmotnostním spektrometrem (Py/TD-GC-MS)

ČSN EN IEC 62321-12 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 12: Společné stanovení - Polybromované bifenyly, polybromované difenylethery a ftaláty v polymerech metodou plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem

ČSN EN IEC 62321-2 ed. 2 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 2: Demontáž, oddělení a mechanická příprava vzorku

ČSN EN IEC 62321-3-3 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 3-3: Předběžné testování - polybromovaných bifenylů, polybromovaných difenyletherů a ftalátů v polymerech metodou plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií a použitím pyrolýzy/termální desorpce (Py/TD-GC-MS)

ČSN EN IEC 62321-9 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 9: Hexabromocyklododekan v polymerech metodou plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GC-MS)

foo