ČSN EN 62321-7-2 (369080)

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 7-2: Šestimocný chrom - Stanovení šestimocného chromu (Cr(VI)) v polymerech a elektronice kolorimetrickou metodou

ČSN EN 62321-7-2 Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 7-2: Šestimocný chrom - Stanovení šestimocného chromu (Cr(VI)) v polymerech a elektronice kolorimetrickou metodou
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 62321 popisuje postupy pro kvantitativní měření šestimocného chromu, Cr(VI), ve vzorcích polymerů a elektroniky. Tato metoda využívá organické rozpouštědlo k rozpuštění nebo nabobtnání matrice vzorku a následně alkalické digesce k extrakci Cr(VI) ze vzorků. Studie ukázaly, že organický/alkalický roztok je při extrakci Cr(VI) ze vzorků rozpustných i nerozpustných účinnější než roztok kyselý. V alkalickém prostředí dochází k minimální redukci Cr(VI) na Cr(III) nebo oxidaci Cr(III) na Cr(VI).

Označení ČSN EN 62321-7-2 (369080)
Katalogové číslo 503760
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 2017
Datum účinnosti 1. 1. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135037605
Tato norma nahradila ČSN EN 62321 (369080) z prosince 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62321-1 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 1: Úvod a přehled

ČSN EN 62321-2 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 2: Demontáž, oddělení a mechanická příprava vzorku

ČSN EN 62321-3-1 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 3-1: Předběžné testování - olovo, rtuť, kadmium, celkový chrom a celkový brom metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie

ČSN EN 62321-3-2 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 3-2: Předběžné testování - Celkový obsah bromu v polymerech a elektronice metodou iontové chromatografie se spalováním vzorku

ČSN EN 62321-4 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 4: Rtuť v polymerech, kovech a elektronice metodami CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES a ICP-MS

ČSN EN 62321-5 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 5: Kadmium, olovo a chrom v polymerech a elektronice a kadmium a olovo v kovech metodami AAS, AFS, ICP-OES a ICP-MS

ČSN EN 62321-6 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 6: Polybromované bifenyly a polybromované difenylethery v polymerech metodou plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)

ČSN EN 62321-7-1 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 7-1: Šestimocný chrom - Přítomnost šestimocného chromu (Cr(VI)) v bezbarvých a barevných antikorozních ochranných povlacích na kovech kolorimetrickou metodou

ČSN EN 62321-8 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 8: Ftaláty v polymerech metodou plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GC-MS) a metodou pyrolýzy/termální desorpce s plynovým chromatografem a hmotnostním spektrometrem (Py/TD-GC-MS)