ČSN EN 62321-7-1 (369080)

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 7-1: Šestimocný chrom - Přítomnost šestimocného chromu (Cr(VI)) v bezbarvých a barevných antikorozních ochranných povlacích na kovech kolorimetrickou metodou

ČSN EN 62321-7-1 Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 7-1: Šestimocný chrom - Přítomnost šestimocného chromu (Cr(VI)) v bezbarvých a barevných antikorozních ochranných povlacích na kovech kolorimetrickou metodou
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část normy IEC 62321 popisuje postup extrakce ve varném reaktoru, který umožní kvalitativní stanovení přítomnosti šestimocného chromu v bezbarvých a barevných antikorozních povlacích na povrchu kovů.
Přítomnost Cr(VI) se stanoví jako množství Cr(VI) vztažené na plochu povrchu povlaku v µg/cm2. Tento přístup má přednost, protože je často obtížné přesně změřit hmotnost již vyrobeného protikorozního ochranného povlaku. Z hlediska vývoje technologií povlakování bude průmysl jako celek buď přecházet na látky, které nejsou na bázi Cr(VI) - neobsahují žádný Cr(VI) nebo v nepatrném množství - nebo bude používat látky na bázi Cr(VI), které budou obsahovat velké množství Cr(VI) a budou spolehlivě stanoveny. S ohledem na tento posun průmyslu je přítomnost nebo nepřítomnost Cr(VI) dostatečná pro posuzování shody.

Označení ČSN EN 62321-7-1 (369080)
Katalogové číslo 500079
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 2016
Datum účinnosti 1. 7. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135000791
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62321-1 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 1: Úvod a přehled

ČSN EN 62321-2 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 2: Demontáž, oddělení a mechanická příprava vzorku

ČSN EN 62321-3-1 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 3-1: Předběžné testování - olovo, rtuť, kadmium, celkový chrom a celkový brom metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie

ČSN EN 62321-3-2 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 3-2: Předběžné testování - Celkový obsah bromu v polymerech a elektronice metodou iontové chromatografie se spalováním vzorku

ČSN EN 62321-4 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 4: Rtuť v polymerech, kovech a elektronice metodami CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES a ICP-MS

ČSN EN 62321-5 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 5: Kadmium, olovo a chrom v polymerech a elektronice a kadmium a olovo v kovech metodami AAS, AFS, ICP-OES a ICP-MS

ČSN EN 62321-6 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 6: Polybromované bifenyly a polybromované difenylethery v polymerech metodou plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)

ČSN EN 62321-7-2 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 7-2: Šestimocný chrom - Stanovení šestimocného chromu (Cr(VI)) v polymerech a elektronice kolorimetrickou metodou

ČSN EN 62321-8 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 8: Ftaláty v polymerech metodou plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GC-MS) a metodou pyrolýzy/termální desorpce s plynovým chromatografem a hmotnostním spektrometrem (Py/TD-GC-MS)