ČSN EN 62321-6 (369080)

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 6: Polybromované bifenyly a polybromované difenylethery v polymerech metodou plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)

ČSN EN 62321-6 Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 6: Polybromované bifenyly a polybromované difenylethery v polymerech metodou plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma zpřesňuje jeden normativní a dva informativní postupy pro stanovení polybromovaných bifenylů a polybromovaných difenyletherů v polymerech, použitých v elektrotechnických produktech.
Zkušební metoda plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS) je vhodná pro stanovení bifenylů (PBB), od monobromovaných až po dekabromované, a difenyletherů (PBDE), od monobromovaných až po dekabromované.

Označení ČSN EN 62321-6 (369080)
Katalogové číslo 99596
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 4. 2016
Datum účinnosti 1. 5. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963995960
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62321-1 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 1: Úvod a přehled

ČSN EN 62321-2 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 2: Demontáž, oddělení a mechanická příprava vzorku

ČSN EN 62321-3-1 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 3-1: Předběžné testování - olovo, rtuť, kadmium, celkový chrom a celkový brom metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie

ČSN EN 62321-3-2 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 3-2: Předběžné testování - Celkový obsah bromu v polymerech a elektronice metodou iontové chromatografie se spalováním vzorku

ČSN EN 62321-4 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 4: Rtuť v polymerech, kovech a elektronice metodami CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES a ICP-MS

ČSN EN 62321-5 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 5: Kadmium, olovo a chrom v polymerech a elektronice a kadmium a olovo v kovech metodami AAS, AFS, ICP-OES a ICP-MS

ČSN EN 62321-7-1 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 7-1: Šestimocný chrom - Přítomnost šestimocného chromu (Cr(VI)) v bezbarvých a barevných antikorozních ochranných povlacích na kovech kolorimetrickou metodou

ČSN EN 62321-7-2 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 7-2: Šestimocný chrom - Stanovení šestimocného chromu (Cr(VI)) v polymerech a elektronice kolorimetrickou metodou

ČSN EN 62321-8 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 8: Ftaláty v polymerech metodou plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GC-MS) a metodou pyrolýzy/termální desorpce s plynovým chromatografem a hmotnostním spektrometrem (Py/TD-GC-MS)