ČSN ISO/IEC/IEEE 90003 (369035)

Softwarové inženýrství - Směrnice pro použití ISO 9001:2015 na počítačový software

ČSN ISO/IEC/IEEE 90003 Softwarové inženýrství - Směrnice pro použití ISO 9001:2015 na počítačový software
10 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma popisuje zavedení systému managementu kvality, což je pro organizaci strategickým rozhodnutím, které může pomoci zlepšit její celkovou výkonnost a zajistit stabilní základ iniciativ udržitelného rozvoje. Využívá procesní přístup, který zahrnuje cyklus Plánovat-Dělat-Kontrolovat-Jednat (PDCA) a zvažování rizik. Procesní přístup umožňuje organizaci plánovat její procesy a jejich vzájemné vazby. PDCA cyklus umožňuje organizaci ujistit se, že jsou pro její procesy zajištěny a řízeny odpovídající zdroje, jsou stanoveny příležitosti ke zlepšování a jedná se podle nich.
Zvažování rizik umožňuje organizaci určit faktory, které by mohly způsobit odchýlení jejích procesů a jejího systému managementu kvality od plánovaných výsledků, zavést preventivní nástroje řízení s cílem minimali-zovat negativní účinky a maximálně využít příležitosti, které nastanou. Trvalé plnění požadavků a řešení bu-doucích potřeb a očekávání představuje pro organizaci ve stále dynamičtějším a složitějším prostředí výzvu. Aby organizace tohoto cíle dosáhla, může považovat za nezbytné přijmout kromě náprav a neustálého zlep-šování různé formy zlepšení, jako je skoková změna, inovace a reorganizace.

Označení ČSN ISO/IEC/IEEE 90003 (369035)
Katalogové číslo 508732
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 11. 2019
Datum účinnosti 1. 12. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8596135087327
Dostupnost skladem (tisk na počkání)