ČSN ISO/IEC 20000-1 (369074) Aktuální vydání

Informační technologie - Management služeb - Část 1: Požadavky na systém managementu služeb

ČSN ISO/IEC 20000-1 Informační technologie - Management služeb - Část 1: Požadavky na systém managementu služeb
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma stanoví požadavky na organizaci související s vytvořením, zavedením, udržováním a průběžným zlepšováním systému managementu služeb (SMS). Požadavky podle tohoto dokumentu zahrnují plánování, návrh, přechod, dodávku a zlepšování služeb tak, aby splňovaly požadavky na služby a dodávaly hodnotu. Tento dokument může použít:
a) zákazník vyhledávající služby a vyžadující zajištění kvality těchto služeb;
b) zákazník vyžadující důsledný přístup k životnímu cyklu služeb všemi jeho poskytovateli služeb, včetně těch v dodavatelském řetězci;
c) organizací prokazující svoji způsobilost při plánování, návrhu, přechodu, dodávce a zlepšování služeb;
d) organizací pro monitorování, měření a přezkoumávání svého SMS a služeb;
e) organizací pro zlepšení plánování, návrhu, přechodu, dodávky a zlepšování služeb prostřednictvím účinného zavedení a provozování SMS;
f) organizací nebo jinou stranou provádějící posouzení shody s požadavky podle tohoto dokumentu;
g) poskytovatelem školení nebo poradenství v oblasti managementu služeb.

Označení ČSN ISO/IEC 20000-1 (369074)
Katalogové číslo 508506
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 10. 2019
Datum účinnosti 1. 11. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8596135085064
Tato norma nahradila ČSN ISO/IEC 20000-1 (369074) z července 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 20000-2 (369074)
Informační technologie - Management služeb - Část 2: Návod pro použití systémů managementu služeb

ČSN ISO/IEC 20000-3 (369074)
Informační technologie - Management služeb - Část 3: Návod pro vymezení rozsahu a použitelnosti ISO/IEC 20000-1

ČSN ISO/IEC 20000-6 (369074)
Informační technologie - Management služeb - Část 6: Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu služeb