Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN ISO 9001 (010321) Aktuální vydání

Systémy managementu kvality - Požadavky

Objednat

ks

K této normě bylo vydáno Komentované vydání od České společnosti pro jakost.

Tuto normu naleznete v kategorii Jakost

ICS: 03.120.10 Management kvality a prokazování kvality

Označení ČSN EN ISO 9001 (010321)
Katalogové číslo 99316
Cena 440 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 2. 2016
Datum účinnosti 1. 3. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963993164
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 9001 (010321) z dubna 2009
ČSN EN ISO 9001 ed. 2 (010321) z září 2010
Náhled normy náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

Tato norma nahrazuje obě předchozí verze normy, tedy ČSN EN ISO 9001 z dubna 2009 a ČSN EN ISO 9001 ed. 2 ze září 2010. Do normy byla zařazena Příloha A, která obsahuje vysvětlení struktury nové normy, terminologie a pojmů v ní použitých. Norma je česko – anglická.

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém managementu kvality, když organizace potřebuje prokazovat svou schopnost trvale poskytovat produkty a služby, které splňují požadavky zákazníka a příslušné požadavky zákonů a předpisů, a má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka efektivním aplikováním tohoto systému, včetně procesů k jeho zlepšování, a prokazováním shody s požadavky zákazníka a s příslušnými požadavky zákonů a předpisů. Všechny požadavky této mezinárodní normy jsou generické a mají být aplikovatelné v jakékoli organizaci bez ohledu na její typ nebo velikost nebo na produkty a služby, které poskytuje.

Náhled obsahu normy

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 14001 (010901)
Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití

ČSN EN ISO 9000 (010300)
Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník

ČSN EN ISO 19011 (010330)
Směrnice pro auditování systémů managementu

ČSN EN ISO/IEC 27001 (369797)
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Požadavky

ČSN EN ISO 9004 (010324)
Řízení udržitelného úspěchu organizace - Přístup managementu kvality