Třída 0103 - Jakost

Zobrazit obsah třídy 1 - Obecná třída

ČSN EN ISO 9000 (010300) - březen 2016 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník

590 Kč

ČSN EN 16991 (010305) - říjen 2018

Rámec managementu rizik prohlídek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 9001 (010321) - únor 2016 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - Požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.18t

K této normě bylo vydáno Komentované vydání od České společnosti pro jakost.

460 Kč

Komentované vydání ČSN EN ISO 9001:2016 (010321)

Systémy managementu kvality Požadavky

Prodej této normy byl již ukončen.

ČSN P ISO/TS 9002 (010322) - listopad 2018

Systémy managementu kvality - Směrnice pro aplikování ISO 9001:2015

590 Kč

ČSN ISO 18091 (010323) - říjen 2020

Systémy managementu kvality - Směrnice pro aplikování ISO 9001 v místní samosprávě

945 Kč

ČSN EN ISO 9004 (010324) - únor 2019 aktuální vydání

Management kvality - Kvalita organizace - Návod k dosažení udržitelného úspěchu

770 Kč

IATF 16949:2016 (010329) - říjen 2016

Požadavky na systém managementu kvality v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu příslušných náhradních dílů v automobilovém průmyslu

Prodej této normy byl již ukončen.

ČSN EN ISO 19011 (010330) - leden 2019 aktuální vydání

Směrnice pro auditování systémů managementu

K této normě bylo vydáno Komentované vydání od České společnosti pro jakost.

590 Kč

Komentované vydání ČSN EN ISO 19011 (010330)

Směrnice pro auditování systémů managementu, 2. vydání (obsahuje platné znění normy)

Prodej této normy byl již ukončen.

ČSN ISO 10013 (010331) - říjen 2021

Systémy managementu kvality - Návod k dokumentovaným informacím

340 Kč

ČSN ISO 10005 (010332) - duben 2019 aktuální vydání

Management kvality - Směrnice pro plány kvality

440 Kč

ČSN ISO 10006 (010333) - červen 2019 aktuální vydání

Management kvality - Směrnice pro management kvality v projektech

550 Kč

ČSN ISO 10007 (010334) - leden 2020 aktuální vydání

Management kvality - Směrnice pro management konfigurace

230 Kč

ČSN ISO 10014 (010335) - prosinec 2021 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - Řízení organizace k výsledkům kvality - Návod k dosahování finančních a ekonomických přínosů

350 Kč

ČSN ISO 10017 (010336) - březen 2022

Management kvality - Návod ke statistickým technikám pro ISO 9001:2016

550 Kč

ČSN ISO 10015 (010337) - červenec 2020 aktuální vydání

Management kvality - Směrnice pro management kompetencí a rozvoj lidí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 10019 (010338) - září 2005

Směrnice pro výběr poradců v systému managementu kvality a pro využívání jejich služeb

340 Kč

ČSN ISO 10002 (010339) - únor 2019 aktuální vydání

Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro vyřizování stížností v organizacích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 10001 (010340) - únor 2019 aktuální vydání

Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro pravidla chování organizací

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 10003 (010341) - únor 2019 aktuální vydání

Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro externí řešení sporů organizace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 10004 (010342) - únor 2019 aktuální vydání

Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro monitorování a měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 10008 (010343) - leden 2023

Management kvality - Spokojenost zákazníka - Návod pro transakce elektronického obchodu mezi obchodní společností a spotřebitelem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 10010 (010344) - únor 2023

Management kvality - Návod k pochopení, hodnocení a zlepšování kultury kvality organizace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 21500 (010345) - říjen 2021 aktuální vydání

Management projektů, programů a portfolií - Kontext a koncepce

340 Kč

ČSN ISO 21502 (010346) - září 2021

Management projektů, programů a portfolií - Návod k managementu projektu

590 Kč

ČSN ISO 21503 (010347) - leden 2023

Management projektů, programů a portfolií - Návod k managementu programu

340 Kč

ČSN ISO 21504 (010348) - leden 2023

Management projektů, programů a portfolií - Návod k managementu portfolia

340 Kč

ČSN P ISO/TS 10020 (010349) - duben 2023

Systémy managementu kvality - Management organizačních změn - Procesy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

TNI 01 0350 (010350) - srpen 2010

Management rizik - Slovník (Pokyn 73)

230 Kč

ČSN ISO 31000 (010351) - prosinec 2018 aktuální vydání

Management rizik - Směrnice

340 Kč

ČSN EN IEC 31010 ed. 2 (010352) - srpen 2020 aktuální vydání

Management rizik - Techniky posuzování rizik

945 Kč

ČSN ISO 31022 (010353) - prosinec 2020

Management rizik - Směrnice pro management právních rizik

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI IWA 31 (010354) - květen 2022

Management rizik - Směrnice pro používání ISO 31000 v systémech managementu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 31073 (010355) - září 2023

Management rizik - Slovník

230 Kč

ČSN EN ISO 10012 (010360) - listopad 2003

Systémy managementu měření - Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení

350 Kč

ČSN ISO 30401 (010361) - červenec 2019

Systémy managementu znalostí - Požadavky

350 Kč

ČSN ISO 55000 (010375) - květen 2015

Management aktiv - Přehled, zásady a terminologie

350 Kč

ČSN ISO 55001 (010376) - květen 2015

Management aktiv - Systémy managementu - Požadavky

340 Kč

ČSN ISO 55002 (010377) - listopad 2019 aktuální vydání

Management aktiv - Systémy managementu - Směrnice pro používání ISO 55001

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN P ISO/TS 55010 (010378) - duben 2020

Management aktiv - Návod k sladění finančních a nefinančních funkcí v managementu aktiv

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 28000 (010381) - duben 2023 aktuální vydání

Bezpečnost a odolnost - Systémy managementu bezpečnosti - Požadavky

340 Kč

ČSN EN ISO 19443 (010382) - únor 2019

Systémy managementu kvality - Specifické požadavky na používání ISO 9001:2015 organizacemi v dodavatelském řetězci v odvětví jaderné energie, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.23t

615 Kč

ČSN CEN P ISO/TS 23406 (010383) - leden 2021

Jaderný sektor - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu kvality v organizacích, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.22t

405 Kč

ČSN EN ISO 26000 (010390) - červenec 2011

Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.21t

895 Kč

ČSN 01 0391 (010391) - srpen 2021 aktuální vydání

Systém managementu společenské odpovědnosti organizací - Požadavky

350 Kč

ČSN ISO 37001 (010392) - září 2017

Systémy protikorupčního managementu - Požadavky s návodem pro použití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 17161 (010393) - červen 2020 aktuální vydání

Design pro všechny - Přístupnost výrobků, zboží a služeb podle konceptu Design pro všechny - Rozšíření okruhu uživatelů

440 Kč

ČSN ISO 37301 (010394) - červenec 2023 nové vydání

Systémy managementu souladu - Požadavky s návodem pro použití

550 Kč

ČSN ISO 37002 (010395) - listopad 2022

Systémy managementu oznamování protiprávního jednání - Směrnice

550 Kč

ČSN EN 17687 (010399) - leden 2023

Veřejné zakázky - Integrita a odpovědnost - Požadavky a pokyny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč
foo