ČSN EN ISO 9000 (010300) Aktuální vydání

Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník

ČSN EN ISO 9000 Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma popisuje základní pojmy a zásady managementu kvality, které jsou všeobecně použitelné pro organizace, které usilují o udržitelný úspěch prostřednictvím zavedení systému managementu kvality, pro zákazníky, kteří usilují o získání důvěry ve schopnost organizace trvale poskytovat produkty a služby vyhovující jejich požadavkům, pro organizace, které usilují o získání důvěry v jejich dodavatelském řetězci, že požadavky na produkt a službu budou splněny, pro organizace a zainteresované strany, které usilují o zlepšení komunikace prostřednictvím společného porozumění slovní zásobě používané v managementu kvality, pro organizace provádějící posuzování shody podle požadavků ISO 9001, pro poskytovatele výcviku/školení, posuzování nebo poradenství v managementu kvality, pro zpracovatele příslušných norem. Tato mezinárodní norma specifikuje termíny a definice, které platí pro všechny normy managementu kvality a systému managementu kvality, které vypracovala ISO/TC 176.

Označení ČSN EN ISO 9000 (010300)
Katalogové číslo 99600
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 3. 2016
Datum účinnosti 1. 4. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 88 stran formátu A4
EAN kód 8590963996004
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 9000 (010300) z dubna 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 9001 (010321)
Systémy managementu kvality - Požadavky

ČSN EN ISO 14001 (010901)
Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití

ČSN EN ISO/IEC 27001 (369797)
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Požadavky

ČSN EN ISO/IEC 27002 (369798)
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací

ČSN EN ISO 14004 (010904)
Systémy environmentálního managementu - Obecná směrnice pro implementaci