ČSN EN ISO 14001 (010901) Aktuální vydání

Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití

ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
K této normě bylo vydáno Komentované vydání od České společnosti pro jakost.

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu, které může organizace použít pro zvýšení environmentální výkonnosti. Norma je určena pro použití organizací, která se snaží řídit své environmentální odpovědnosti systematickým způsobem, který přispívá k environmentálnímu pilíři udržitelnosti. Pomáhá organizaci dosáhnout zamýšlených výstupů systému environmentálního managementu, který poskytuje hodnotu pro životní prostředí, pro organizaci a její zainteresované strany. V souladu s environmentální politikou organizace zamýšlené výstupy systému environmentálního managementu zahrnují zvýšení environmentální výkonnosti, dodržování závazných povinností, plnění environmentálních cílů. Norma je použitelná v jakékoli organizaci bez ohledu na její velikost, typ a charakter a platí pro environmentální aspekty jejích činností, produktů a služeb, které si organizace určí, že je může buď řídit, nebo je může ovlivnit s přihlédnutím k hlediskům životního cyklu. Tato norma neuvádí specifická kritéria environmentální výkonnosti.

Označení ČSN EN ISO 14001 (010901)
Katalogové číslo 99312
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 2. 2016
Datum účinnosti 1. 3. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963993126
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 14001 (010901) z června 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 9001 (010321)
Systémy managementu kvality - Požadavky

ČSN EN ISO 9000 (010300)
Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník

ČSN EN ISO 45001 (010801)
Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití

ČSN EN ISO 14004 (010904)
Systémy environmentálního managementu - Obecná směrnice pro implementaci

ČSN EN ISO 50001 (011501)
Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití

Tuto normu naleznete v kategorii Jakost

foo