ČSN EN ISO 14001 (010901) Zrušená norma

Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití

ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma ISO 14001:2004 je první revizí normy ISO 14001 z roku 1996. Systémy environmentálního managementu dosáhly od publikování první ISO normy v roce 1996 značného rozšíření ve světě (přes 70 tisíc certifikací) i v České republice ( přes 1000 certifikací) a masivního uplatnění v organizacích různých velikostí a oborů, samostatně nebo v souběhu, kombinaci resp. integraci s dalšími systémy managementu (především systémem managementu jakosti a systémem managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
Norma specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu tak, aby organizaci umožnila vytvořit a zavést politiku a stanovit cíle, které zahrnou požadavky právních předpisů a jiné požadavky, které se na organizaci vztahují a informace o významných environmentálních aspektech. Týká se těch environmentálních aspektů, které organizace identifikovala a které může řídit a těch, na které může mít vliv. Norma sama o sobě nestanovuje specifická kritéria environmentálního profilu. Norma organizacím umožňuje:
a) vytvořit, zavést, udržovat a zlepšovat systém environmentálního managementu,
b) ujistit se o shodě s environmentální politikou, kterou vyhlásily,
c) prokázat shodu s touto mezinárodní normou
1) učiněním vlastního rozhodnutí a vydáním vlastního prohlášení, nebo
2) požádáním o potvrzení své shody stranami, které mají na organizaci zájem, jako jsou zákazníci, nebo
3) požádáním o potvrzení svého vlastního prohlášení stranou, která je z pohledu organizace externí stranou, nebo
4) požádáním o certifikaci/registraci svého systému environmentálního managementu externí organizací.
Všechny požadavky uvedené v této mezinárodní normě jsou určeny k tomu, aby byly včleněny do jakéhokoli systému environmentálního managementu. Rozsah jejich uplatnění závisí na takových faktorech jako jsou environmentální politika organizace, povaha jejích činností, výrobků a služeb, lokalita a podmínky, v nichž pracuje. V příloze A tato mezinárodní norma poskytuje informativní návod k jejímu použití. Dodatečný text přílohy A má informativní charakter a jeho účelem je zabránit mylnému výkladu požadavků obsažených v kapitole 4 této mezinárodní normy. Informace uvedené v příloze A týkající se požadavků kapitoly 4 nejsou zamýšleny jako doplnění, vyloučení, nebo jakákoli úprava těchto požadavků.

Označení ČSN EN ISO 14001 (010901)
Katalogové číslo 73439
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 6. 2005
Datum účinnosti 1. 7. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963734392
Změny a opravy Oprava 1 2.10t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2016
a nahrazena ČSN EN ISO 14001 (010901)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 14001 (010901) z června 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)