ČSN EN ISO 14001 (010901) Zrušená norma

Systémy environmentálního managementu - Specifikace s návodem pro její použití

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu tak, aby organizaci umožnila formulovat politiku a stanovit cíle, které zahrnou zákonné požadavky a informace o významných environmentálních dopadech. Týká se těch environmentálních aspektů, které může organizace řídit, a o nichž se předpokládá, že na ně může mít nějaký vliv. Norma sama o sobě nestanovuje specifická kritéria environmentálního profilu.
Tuto mezinárodní normu lze zavést ve všech organizacích, které si přejí:
a) zavést, udržovat a zlepšovat systém environmentálního managementu;
b) ujistit se o shodě s environmentální politikou, kterou vyhlásily;
c) prokázat tuto shodu ostatním;
d) požádat o certifikaci/registraci svého systému environmentálního managementu externí organizací;
e) učinit vlastní rozhodnutí a publikovat vlastní prohlášení o shodě s touto mezinárodní normou.
Všechny požadavky uvedené v této mezinárodní normě jsou určeny k tomu, aby byly vtěleny do jakéhokoli systému environmentálního managementu. Rozsah jejich uplatnění bude záviset na takových faktorech jako jsou environmentální politika organizace, povaha její činnosti a podmínky, v nichž pracuje. V příloze A tato mezinárodní norma poskytuje informativní návod k použití této specifikace.
Rozsah uplatnění této mezinárodní normy musí být jasně vymezen.
POZNÁMKA - Pro snadné použití jsou shodně očíslovány hlavní články specifikace a přílohy A: tak například 4.3.3 a A.3.3 se zabývají environmentálními cíli a cílovými hodno-tami a 4.5.4 a A.5.4 se zabývají auditem systému environmentálního managementu.

Označení ČSN EN ISO 14001 (010901)
Katalogové číslo 26274
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 6. 1997
Datum účinnosti 1. 7. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963262741
Norma byla zrušena k 1. 7. 2005
a nahrazena ČSN EN ISO 14001 (010901)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)