Komentované vydání ČSN EN ISO 14001:2016 (010901)

Systémy environmentálního managementu
Požadavky

Tuto publikaci není možné zakoupit, její prodej byl ukončen.

Anotace obsahu

Nové vydání normy ISO 14001 pro systémy environmentálního managementu (EMS) přináší změny ve struktuře a obsahu normy a obsahuje několik novinek u řady požadavků i úplně nové požadavky (mj. kontext organizace, rizika a příležitosti, relevantní požadavky zainteresovaných stran, vedení/leadership a závazek).

Pro pochopení změn, přínosů a pro praktické implementování normy byly požadavky a zásady normy opatřeny odbornými komentáři týmu, složeného z auditorů, poradců a zpracovatelů norem. Komentáře i ilustrativní obrázky mají uživatelům normy objasnit příležitosti i úskalí, které se při implementaci a udržování EMS nejčastěji objevují v praxi českých organizací.

Označení Komentované vydání ČSN EN ISO 14001:2016 (010901)
Katalogové číslo 180024
Cena 950 Kč950
Jazyk čeština
Počet stran 125 stran
EAN kód 9788002026433
ISBN 978-80-02-02643-3

S touto publikací zákazníci nejvíce kupují

Komentované vydání ČSN EN ISO 9001:2016 (010321)
Systémy managementu kvality Požadavky

Komentované vydání ČSN ISO 45001 (010801)
Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Požadavky s návodem k použití

ČSN EN ISO 50001 (011501)
Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití

ČSN EN ISO 14001 (010901)
Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití

ČSN EN ISO 19011 (010330)
Směrnice pro auditování systémů managementu

Tuto publikaci naleznete v kategorii Jakost

foo