Komentované vydání ČSN ISO 45001 (010801)

Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Požadavky s návodem k použití

Tuto publikaci není možné zakoupit, její prodej byl ukončen.

Anotace obsahu

Autory jsou Ing. Jiří Tilhon, RNDr. Mgr. Petr Skřehot a Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Cílem komentovaného vydání je napomoci dotčeným osobám zavést požadavky normy do praxe, eventuálně napomoci k bezproblémové migraci z ČSN OHSAS 18011 k ČSN ISO 45001.

Publikace vydaná ve spolupráci s agenturou ČAS přináší čtenáři schválené znění této systémové normy a to jak v české, tak anglické jazykové mutaci a dále náhled na výklad uvedených požadavků.

Výklad je učiněn zpravidla za každým článkem této normy a to ve čtyřech sekcích:
- Vysvětlení požadavku
- Kde a jak to bylo dříve
- Jak na to?
- Takto ne!

Při koncipování komentářů autoři vycházeli z přesvědčení, že je potřebné přiblížit uvedené požadavky normy jiným způsobem, než jak jsou napsány. Zvláště při tom mysleli na nové čtenáře – na pracovníky, kteří systémovou normu drží prvně v ruce a nemají žádné předchozí zkušenosti s obdobnými texty.

Označení Komentované vydání ČSN ISO 45001 (010801)
Katalogové číslo 180026
Cena 860 Kč860
Jazyk čeština
Počet stran 144 stran formátu A4
EAN kód 9788002028406
ISBN 978-80-02-02840-6

S touto publikací zákazníci nejvíce kupují

Komentované vydání ČSN EN ISO 14001:2016 (010901)
Systémy environmentálního managementu Požadavky

Komentované vydání ČSN EN ISO 9001:2016 (010321)
Systémy managementu kvality Požadavky

ČSN EN ISO 14001 (010901)
Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití

ČSN EN ISO 45001 (010801)
Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití

ČSN EN ISO 50001 (011501)
Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití

foo