ČSN EN ISO 9000 (010300) Zrušená norma

Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník

ČSN EN ISO 9000 Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

V této mezinárodní normě jsou popsány základy a zásady systémů managementu kvality, které jsou předmětem norem souboru ISO 9000 a jsou definovány související termíny.
Tato mezinárodní norma se týká:
a) organizací, které se snaží získat výhody uplatňováním systému managementu kvality,
b) organizací, které se snaží získat důvěru, že jejich dodavatelé požadavky na produkty splní,
c) uživatelů produktů,
d) všech, kteří mají zájem na vzájemném pochopení terminologie používané v managementu kvality (např. dodavatelé, zákazníci, kompetentní orgány),
e) všech osob, jak interních, tak externích vůči organizaci, které posuzují systém managementu kvality nebo provádějí jeho audit z hlediska shody s požadavky ISO 9001 (např. auditoři, kompetentní orgány, certifikační/registrační orgány),
f) všech osob, jak interních, tak externích vůči organizaci, které poskytují poradenství nebo školení/výcvik týkající se systému managementu kvality, který je vhodný pro tuto organizaci,
g) zpracovatelů souvisících norem.

Označení ČSN EN ISO 9000 (010300)
Katalogové číslo 75682
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 4. 2006
Datum účinnosti 1. 5. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8590963756820
Změny a opravy Oprava 1 5.09t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2016
a nahrazena ČSN EN ISO 9000 (010300)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 9000 (010300) z srpna 2001
ČSN EN ISO 9000 ed. 2 (010300) z března 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo