ČSN EN IEC 31010 ed. 2 (010352) Aktuální vydání

Management rizik - Techniky posuzování rizik

ČSN EN IEC 31010 ed. 2 Management rizik - Techniky posuzování rizik
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 945 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

V tomto dokumentu je uveden návod pro volbu a aplikaci různých technik, které lze použít s cílem pomoci zlepšit způsob, jakým se bere v úvahu nejistota, a pomoci pochopit riziko.
Tyto techniky se používají:
- tam, kde je požadováno hlubší pochopení, jaké riziko existuje, nebo pochopení konkrétního rizika;
- při rozhodování, kde je nutné porovnat nebo optimalizovat rozsah volitelných možností, které mají za následek riziko;
- v procesu managementu rizika vedoucím k zásahům pro ošetření rizika.
Tyto techniky se používají v rámci kroků posuzování rizik zaměřených na identifikaci, analýzu a hodnocení rizika, jak je popsáno v ISO 31000, a obecněji kdekoliv existuje potřeba pochopit nejistotu a její vlivy.
Techniky popsané v tomto dokumentu lze použít v rozmanitých situacích, nicméně většina má původ v technické oblasti. Některé techniky mají obdobnou koncepci, ale odlišné názvy a metodiky, které odrážejí historii jejich vývoje v různých oblastech. Techniky se vyvíjely v čase a pokračují ve vývoji a mohou být používány v širokém rozsahu situací mimo jejich původní aplikace. Techniky lze přizpůsobovat, kombinovat a aplikovat novými způsoby nebo rozšířit tak, aby uspokojily současné i budoucí potřeby.

Označení ČSN EN IEC 31010 ed. 2 (010352)
Katalogové číslo 510588
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 8. 2020
Datum účinnosti 1. 9. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 116 stran formátu A4
EAN kód 8596135105885
Tato norma nahradila ČSN EN IEC 31010 ed. 2 (010352) z března 2020
ČSN EN 31010 (010352) z ledna 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN ISO 31000 (010351)
Management rizik - Směrnice

ČSN EN ISO 22301 (012306)
Bezpečnost a odolnost - Systémy managementu kontinuity podnikání - Požadavky

ČSN ISO 37001 (010392)
Systémy protikorupčního managementu - Požadavky s návodem pro použití

foo